Kollage från Partnerskapsdag

Partnerskapsdagen tisdag 4 juni i Studion, Umeå Folkets Hus, leddes av Annika Myrén och Ellen Grahn, Umeå klimatfärdplan..

Partnerskapsdagen växlar upp klimatarbetet

Ett 50-tal partner samlades i Studion på Umeå Folkets Hus till en partnerskapsdag för att stärka samarbetet mellan partner i Umeå klimatfärdplan. Dagen präglades av nätverkande, idégenerering och konkreta planer för att växla upp klimatomställningen.

Deltagarna lyfte fram behovet av att skapa fler kontaktytor och små nätverk för att främja samarbete och kunskapsutbyte. Att utveckla en gemensam portal där företag och organisation er kan dela information, ställa frågor och få svar som efterfrågas, vilket även är på gång enligt kansliet för klimatfärdplanen.

Från prat till handling

Det underströks att det finns många bra idéer och stor påverkansförmåga, och att det nu är dags att gå från prat till handling men även att det är viktigt med prat för att föra processen framåt.

Att identifiera och konkretisera den kompetens som finns inom nätverket var en annan viktig fråga som lyftes. Deltagarna underströk att det är många som vill bidra, men att mer kommunikation behövs för att omsätta viljan i konkret handling.

Inspirerande samtal

Partnerskapsdagen bjöd även på många inspirerande samtal och konkreta idéer att utveckla vidare inom hållbart byggande, effektivare varutransporter och kollektivtrafik till industriområden.

Några röster från partnerskapsdagen:

Våga ta steget, gör det som är näst bäst, vänta inte alltid på det bästa.

Mer rock n´roll men med ständiga förbättringar.

Omställning pågår, var stolta över allt som görs.

Det är många som vill göra, men vi behöver prata också.

 

Läs mer om arbetet med Umeå klimatfärdplan

Sidan publicerades