Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är vår tids viktigaste satsning. Vi som är företag, organisationer och offentliga verksamheter i Umeå kommun måste agera nu, och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

  • Flera företag startar cirkulär bygghandel

    En nystartad ekonomisk förening med 19 företag ska tillsammans med Umeå kommun starta en cirkulär bygghandel i Umeå. Bygghandeln som öppnar i höst kommer att ta...
  • Partnerskapsdagen växlar upp klimatarbetet

    Ett 50-tal partner samlades i Studion på Umeå Folkets Hus till en partnerskapsdag för att stärka samarbetet mellan partner i Umeå klimatfärdplan. Dagen präglade...
  • Kommunen stödjer utveckling av biokrediter

    Vi ingår nu, som första kommun i Sverige, i ett samarbetsprojekt för att skapa en modell för verifiering av biokrediter för den svenska marknaden. Klimatförändr...
Hantera prenumeration