Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är vår tids viktigaste satsning. Vi som är företag, organisationer och offentliga verksamheter i Umeå kommun måste agera nu, och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

Hantera prenumeration