Möte med människor i en konferenslokal.

Strategisk grupp inom Umeå klimatfärdplan träffades på P5 i Umeå för att öka effektiviteten i klimatarbetet.

Umeå klimatfärdplan stärker klimatarbetet med partnerskapsfokus

Under en energifylld träff 13 februari tog Umeås klimatfärdplans strategiska grupp stora kliv framåt. Gruppen fokuserar på att utveckla en strategisk plattform, utveckla målstrukturen samt organisera arbetet effektivare i syfte att minska klimatutsläppen.

Ett tydligt partnerskap. Det är nyckeln till framgång för Umeå klimatfärdplan med gemensamma mål, öppen kommunikation och samarbete mellan våra partners, säger Annika Myrén, projektledare för Umeå klimatfärdplan.

Mötet belyste ett starkt gemensamt engagemang för klimatarbetet, där deltagarna delade värdefulla erfarenheter och insikter.

Strukturerad partnerskapsmodell

En analys som genomförts inför mötet pekade ut områden att förbättra, såsom behovet av tydligare målsättningar och struktur, bättre uppföljning samt en ökad fokus på praktiskt arbete. Förslag på en mer strukturerad partnerskapsmodell togs väl emot, med ambitionen att tydliggöra roller, ansvarsområden och arbetssätt.

De huvudsakliga "guldkornen" från träffen inkluderade vikten av att knyta samman effektmål med konkreta aktiviteter och att visualisera framstegen på ett överskådligt sätt för alla inblandade.

Partnerskapsdag 4 juni

Med detta nya fokus på ett strategiskt partnerskap är Umeå klimatfärdplan väl rustat för att ta klimatarbetet till nya höjder och effektivt bidra till en hållbar framtid, säger Annika Myrén.

Med alla inspel från mötet i bagaget och inte minst de kommande resultaten från den enkät som skickas ut i mars fortsätter utvecklingsarbetet under våren för att slutligen presenteras för alla partners på Umeå klimatfärdplans partnerskapsdag den 4 juni.

Sidan publicerades