Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Deltagare under slutkonferensen i Överboda. Fotograf: Nathalie Näslund

Serviceprojektets framgång firades i Överboda

Projektet Lokal SamService har nu avslutats – och det med dunder och brak. Måndag 18 mars ordnades ett gemensamt firande där Umeå kommun bjöd in butiker och föreningar som engagerats i projektet. Målet med dagen var att sätta strålkastarljuset på de lokala krafter som jobbar för att stärka servicen på Umeås landsbygder.

I lokalen Klippan i ett soligt Överboda samlades glada representanter från butiker och föreningar tillsammans med tjänstepersoner och politiker för att gemensamt ta del av inspirerande exempel och lärdomar från projektet Lokal Samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd (Lokal SamService). Med under dagen deltog även representanter från Tillväxtverket, Region Västerbotten, Dagab och Ica Sverige.

Lokal SamService har handlat om att Umeå kommun ska bli bättre på att stötta och samverka med hela lokalsamhället inom området kommersiell service. Med kommersiell service menas dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning samt ombudstjänster. Projektet har pågått sedan oktober 2022 och utgått från pilotorterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda.

Lokala krafter i rampljuset

Huvudpersonerna under slutkonferensen var företrädare för butikerna Holmöns lanthandel, Handlarn Sörmjöle och Ica Nära Överboda tillsammans med lokala föreningar från varje ort. Från Botsmark deltog en arbetsgrupp som under projektets gång jobbat för att undersöka möjliga lösningar för att ta över och driva den butik i byn som stängde igen för snart ett år sedan.

Jag har fått bättre kontakt med lokala föreningar och känner mig ännu mer som en del av lokalsamhället nu

Såväl butiker som föreningar var eniga om att projektet varit lyckosamt och att de aktiviteter som gjorts hjälpt till att stärka servicen i orterna. Flera av föreningarna lyfte fram att de nu fått en tydlig ingång till Umeå kommun och att de uppskattat att kommunens tjänstepersoner varit ute på plats i bygderna och tagit sig tid att lära känna byn och de frågor som är viktiga just där. Det långsiktiga samarbete som byggts upp under projektet är också viktigt för det fortsatta arbetet med serviceutveckling.

– Jag var tveksam i början vad projektet skulle ge, men jag hade verkligen fel. Projektet har medfört så mycket pepp och engagemang och vi har fått hjälp med att driva svåra frågor och dialoger, berättar Inger Rönnberg, Överboda Intresseförening.

Chao Yu, butiksägare av Handlar’n i Sörmjöle, fyller i:

–Jag har fått bättre kontakt med lokala föreningar och känner mig ännu mer som en del av lokalsamhället nu.

Som tack för det fina engagemang som visats i projektet tilldelades butikerna och föreningarna ett bildkollage med foton från respektive pilotort och en klisterdekal som butikerna kan sätta fast på entrédörren som uppmuntrar bybor att handla lokalt.

– Med den här dekalen vill vi lyfta lokalsamhällets kraft och vikten av att jobba tillsammans för att utveckla platsen och stärka servicen, berättar projektledare Linn Alexandersson.

Testat nya servicelösningar

Under de 16 månader som projektet pågått har flera spännande servicelösningar utvecklats i orterna. I Sörmjöle har exempelvis butiken testat att leverera matleveranser till bygdegården i grannbyn Norrmjöle, samt försett campingkiosken med varor. På Holmön har projektet riktat in sig på aktiviteter inom besöksnäringen, eftersom det är ett konkret sätt att stärka butikens och öns serviceunderlag. Ett gott exempel är det elcykeltest som genomfördes sommaren 2023, där öns utvecklingsförening fick möjlighet att låna ett par elcyklar av Umeå kommun för att undersöka hur intresset att hyra elcyklar såg ut bland öns besökare. Resultatet blev att föreningen lyckades locka fler och nya målgrupper som dessutom fick möjlighet att upptäcka större delar av ön.

Gemensamt för alla fyra pilotorter är att såväl butiker som föreningar fått hjälp och lotsning i olika frågor samt tips och stöttning kring projekt som kan stärka butikerna. Samtliga butiker har också erbjudits kunskap om hybridlösningar och en inspirationsresa till Granö på temat service och platsutveckling. Umeå kommun har också stöttat i dialoger med andra myndigheter och organisationer. Ett lyckat exempel är dialogen med Postnord som resulterat i att paketskåp etablerats i både Sörmjöle och Överboda.

Ny mötesplats som stärker föreningsliv och butik

Dagen avslutades med ett studiebesök till ett gott exempel när lokal samverkan för stärkt service är som bäst. ”Den gröna fastigheten” i Överboda är en gammal butikslokal som ligger i anslutning till byns nuvarande ICA-butik. Lokalen har under många år stått tom och fungerat som förråd. Som en del av projektet har Överboda intresseförening och Ica Nära Överboda undersökt hur fastigheten skulle kunna fungera som en ny mötesplats i byn. Innan jul beviljades intresseföreningen Umeå kommuns landsbygdsstöd för att rusta upp lokalen och i mitten av april kommer mötesplatsen att invigas.

– Tanken är att skapa en ny mötesplats som vi kan fylla med aktiviteter som både lockar byborna och stärker butiken. Exempelvis bokcafé, utställningar och föreningsaktiviteter, förklarar Inger Rönnberg, Överboda intresseförening.

Studiebesöket till gröna fastigheten bjöd på både inspiration och idéer. Projektledare Linn var mer än nöjd med dagen.

– Det kändes så fint att få fira allt bra vi gjort tillsammans och samtidigt börja titta på nästa steg. För arbetet med service kommer ju inte ta slut för att projektet gör det, tvärtom. Nu har vi bättre förutsättningar än någonsin att jobba med serviceutveckling på Umeås landsbygder, konstaterar Linn.

Vill du veta mer om projektet och inspireras av det som gjorts?

Besök Umeå kommuns inspirationsbank Öppnas i nytt fönster. där du hittar en projektfilm, metodstöd och frågebatterier och andra underlag som både organisationer, föreningar och andra kommuner kan ha nytta av i arbetet med serviceutveckling.

Sidan publicerades