Fotograf: Nathalie Näslund

Inspirationsbank landsbygdsprojekt

Här kan du läsa om och inspireras av avslutade projekt som Umeå kommun bedrivit på Umeås landsbygder. Här hittar du filmer, metodstöd, frågebatterier och andra underlag som både organisationer, föreningar och andra kommuner kan ha nytta av i arbetet med landsbygdsutveckling.

Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd (Lokal SamService)

Åren 2022–2024 genomförde Umeå kommun ett projekt som syftade till att säkra och stärka den kommersiella servicen på Umeås landsbygder. Med kommersiell service menas exempelvis dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster.

Det övergripande målet med projektet var att kommunen skulle bli bättre på att möta, stötta och samverka med lokala aktörer inom serviceutveckling genom ny kunskap och nya arbetssätt. I projektet samarbetade Umeå kommun med butiker och föreningar i orterna Botsmark, Holmön, Sörmjöle och Överboda.

Projektet finansierades genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket.

Hör mer om projektet och olika insatser som gjorts på orterna via den 3 minuter långa projektiflmen nedan.

Metodstöd

Vi har tagit fram en affisch som sammanfattar våra erfarenheter från Lokal SamService, våra projektnycklar. Här lyfter vi fram hur kommuner kan stötta och stärka kommersiell service på landsbygder.

Klicka på bilderna nedan för att se affischen, eller ladda ner den som pdf.

Våra projektnycklar , 1015.5 kB. (pdf)

 

Förstora bilden

Klicka för större bild

Förstora bilden

Klicka för större bild

Workshops

I arbetet med serviceutveckling är det viktigt att vara ute på plats i bygderna, att lära känna varandra och lyssna in behoven lokalt. Det är också viktigt att ta avstamp i det som redan är gjort på orten. På så vis formas arbetet utifrån det engagemang som finns lokalt.

I Lokal SamService arrangerade vi kreativa workshops i ett tidigt skede för att tillsammans med bygderna utforma aktiviteter, insatser och målbilder. Detta bidrog till spännande samtal och en tydligare bild över vilka behov som finns och vilka frågor som är viktiga på varje plats.

Tips på workshop-upplägg:

  1. Informera kort om projektet
  2. Låt lokala föreningar berätta om sina verksamheter och vad som är på gång
  3. Låt den lokala butiken berätta om nuläget och eventuella utmaningar butiken står inför
  4. Dela upp deltagarna i mindre grupper och låt de samtala kring följande frågor: Vad ser du för behov av service på den här platsen? Vilka aktiviteter sker redan idag som kan stärka butiken? Vad kan vi som är här själva bidra med?

Efteråt är det viktigt att sammanställa materialet och presentera det för lokalsamhället, förslagsvis genom en lokal projektgrupp. Sen gäller det att försöka göra verkstad av inkomma behov, här finns flera exempel på hur. Ett sätt är att uppmana bygden att bilda arbetsgrupper på olika teman. Här kan arbetsgrupperna, med stöd från kommunen, driva aktiviteter under året som stärker butiken och byns serviceunderlag.

Enkäter

Dialogforum

Under projektet genomförde vi en lokal handlardag, Umeå kommuns allra första! Tanken är att handlardagen ska bli ett årligt förekommande dialogforum med syftet att skapa rum för erfarenhetsutbyte och inspiration butiker emellan.

Läs mer om vår första lokala handlardag här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrig kommunikation

EU logo
Sidan publicerades www.umea.se/inspirationsbank