Framsidan av den rapport som analys- och konsultföretaget WSP har tagit fram om Djupbäcken.

Länk till rapporten i PDF-format finns längre ner på denna sida.

Rapporten om Djupbäcken

Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämnings­risken i Djupbäcken.

Utredningen bygger på en teoretisk datamodell som utreder den hydrauliska effekten i vattendraget och dagvatten­systemet. Alltså hur en simulerad åtgärd i teorin påverkar vattennivåerna i systemet vid regn av en viss storlek.

Kombination av åtgärder

För att hantera översvämningsrisken kring Djupbäcken behövs en kombination av åtgärder. WSP föreslår vilka åtgärds­förslag vi på kommunen bör gå vidare med och utreda mer i detalj. Dessa åtgärdsförslag kräver fördjupade utredningar och arbetet med utredningarna är påbörjade.

Närmar sig ett avslut

WSP tittar även på lämpliga platser för att inom ramen för LONA – statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt – anlägga nya våtmarker och restaurera gamla våtmarker i anslutning till Djupbäcken. De ser även över hur mycket vatten dessa våtmarker kan tänkas fördröja. Fördröjningslösningar av Djupbäcken uppströms bidrar till att minska risken för översvämningar nedströms vid höga flöden.

Läs rapporten i sin helhet , 12.9 MB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Sidan publicerades