Mottagande av nyanlända i förskola och skola

Du som är nyanländ och ska söka plats på förskola (för barn 1–5 år) eller skola (för elever 6–19 år) ska anmäla dig till Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Vem är nyanländ?

Barn 1–5 år födda utomlands eller i Sverige vars vårdnadshavare är födda utomlands och som inte tidigare varit i kontakt med svensk förskola. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.

Barn 6–19 år som tidigare bott utomlands och nu bosatt sig i Sverige och gått sin utbildning i förskoleklass, årskurs 1 eller senare årskurser. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. Elev som har fyllt 18 år behöver ha fått sitt uppehållstillstånd och/eller en pågående studieplan från annan ort för att få börja gymnasiet.

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikt gäller för barn från förskoleklass till årskurs 9 för elever som är folkbokförda i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Du kan ansöka till förskola och skola även om du ännu inte fått ett svenskt personnummer.

Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.

Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet är sommarstängd mellan den 8 juli till 31 juli. Ansökningar, beställningar och frågor som kommer in till mottagningsenheten under den tiden hanteras igen i början av augusti.

Vårdnadshavare till nyanlända barn som inte tidigare varit i kontakt med svensk förskola erbjuds informations­samtal om det svenska skolsystemet och hur det fungerar med förskola i Umeå kommun. Mottagningsenheten kan också stödja med ansökan till förskola. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.

Vid introduktionen på förskolan kan språkstöd erbjudas genom att förskolan tar kontakt med Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Efter anmälan kommer en språkutvecklare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet att kontakta dig. Anmälan kan också göras av kontaktperson till nyanlända barn.

Anmälan till mottagningsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn som ska börja förskoleklass till och med årskurs 9 ska vända sig till Kompetenscentrum för flerspråkighet för information och stöd inför barnets skolgång. Vid samtalet får vårdnadshavare:

  • Information om det svenska skolsystemet samt hur skolan fungerar i Umeå kommun.
  • Stöd med ansökan till skola och modersmålsundervisning.
  • Utför den obligatoriska kartläggningen steg 1 “Språk och erfarenheter”, steg 2 "Litteracitet och numeracitet" på elever i årskurs 1–9.

Vid introduktionen i förskoleklass och fritidshem kan språkstöd erbjudas genom att skolan tar kontakt med Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Familjer kan anmäla barnen till skolan utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer). Efter anmälan kommer en språkutvecklare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet att kontakta dig.

Anmälan till mottagningsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnet bör börja skolan senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanländ elev, eller myndig elev, som ska börja gymnasiet ska från och med januari 2022 vända sig till Kompetenscentrum för flerspråkighet för information och stöd inför elevens skolgång. Vid samtalet ges

  • information om det svenska skolsystemet samt hur skolan fungerar i Umeå kommun
  • stöd med ansökan till skola och modersmålsundervisning.

Vi utför också den obligatoriska kartläggningen steg 1 “Språk och erfarenheter” och steg 2 "Litteracitet och numeracitet" på elever.

Språkintroduktion (IMS) är ett program för dig som är i åldern 16–20 år, nyanländ i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9.

Eleven kan anmälas till skola utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer). Efter anmälan kommer en språkutvecklare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet att kontakta dig.

Anmälan till mottagningsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkintroduktion (IMS) är ett program för dig som är i åldern 16–20 år, nyanländ i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9.

Mer information om språkintroduktion

Kontakt

Mottagningsenheten för nyanlända
kcfmottagning@umea.se

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rochelle Waghorn
chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
rochelle.waghorn@umea.se

Mirna Nasser
enhetschef
mirna.nasser@umea.se

Monica Bigren
språkutvecklare
monika.bigren@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
kcfmottagning@umea.se

Lina Shubbar
ansvarig mottagning gymnasiet
lina.shubbar@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/nyanlandagrundskola