Starta och driva enskild verksamhet

Den som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Här hittar du ansökningsformulär och information.

Samlad information för annan skolhuvudman

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och kommuner i länet och Sverige finns en webbplats med samlad information för andra skolhuvudmän.

Webbplats med information för annan skolhuvudman

Sidan publicerades