Glada personer i ett mötesrum som diskuterar.

Foto: Stina Gränfors/Scandinav.

Samverkan för hållbarhet

Samverkan. Tillsammans för något större. Det är centralt i hur Umeå arbetar. För hållbarhet. För innovation. För framtiden.

Umeåborna är de mest miljömedvetna i Sverige och Umeå har varit finalist i European Green Capital tre år i rad. En anledning till Umeås framskjutna position på hållbarhetsfältet är samverkan mellan medborgare, näringslivet, akademi och kommunen.

Ett exempel på hur det kan se ut är Restaurangnätverket för hållbarhet. Nätverket drivs av Umeå kommun som en del av klimatarbetet och inkluderar både restauranger, kaféer och kommunens egna skolkök.

Även om aktörerna konkurrerar om restauranggäster till vardags, så förenas de i sitt engagemang för hållbarhetsfrågor. Inom nätverket genomförs bland annat träffar, utbildningar, och erfarenhetsutbyten – och 2019 mynnade det ut i en gemensam kokbok, Mat & Klimat. 2020 blev kokboken i Hallbars Awards utnämnd till världens bästa hållbarhetsrapport i kategorin Food & Climate.

Restaurangnätverket är ett av många exempel på samarbeten som driver utvecklingen framåt, tar ledande positioner globalt och levererar ett utbud av hållbara och utvecklande valmöjligheter för Umeåborna.

Forskning driver innovation

Genom sina universitet och högskolor erbjuder Umeå världsledande program inom life science, skogsbruk, AI och industridesign. Bredd och spets i samma stad. Men här stannar inte forskningen inom universitetens väggar. Umeå har flera inkubatorer som stöttar innovation och nyföretagande, specialiserade inom olika områden hjälper de till att omsätta forskning och idéer till företag.

Ett sådant exempel är Brain Stimulation som lagar stroke-skadade hjärnor med hjälp av VR-teknik och dataspel. Grundaren är Helena Fordell, neurolog och forskare vid Umeå universitetssjukhus, som såg potential i modern teknik och koppling till forskning. Hon samarbetade med ingenjörer från fordonsteknik för att utveckla en dataspelsmetod att stimulera hjärnan. Med stöd av inkubatorerna Uminova Innovation & Biotech Umeå blev Brain Stimulation verklighet. Deras rehabiliteringsverktyg tros nu även kunna hjälpa Covid-19 patienter som behöver uppmärksamhets- och minnesträning.

Ett annat exempel är hur Umeå universitet har tagit sig hela vägen till månen. När det gjordes en global tävling om en plats ombord på en raket till månen skickade ett team från universitetet ett förslag på en mätare av statisk elektricitet. Det stod till slut mellan mätaren från Umeå eller ett experiment från NASA, men det blev det svenska experimentet som får en plats i månens historia.

Sidan publicerades