Karbild som visar logistikvägar.

Umeå är ett logistiskt nav i norra Sverige med utmärkta förutsättningar för transporter.

INFRASTRUKTUR

Umeå är en knutpunkt i norra Sverige med utmärkta förutsättningar för transport via vatten, väg, järnväg och flyg. Det välutvecklade transportsystemet möjliggör effektiv internationell logistik med tillgång till Nordostpassagen via isfria hamnar i Norge.

Kärnan i vägnätverket är de två Europavägarna E4 och E12 som möts i Umeå. Endast 10 minuters bilfärd från stadskärnan ligger Umeå flygplats som är den sjunde största i Sverige med över en miljon passagerare varje år. Flygplatsen har 30 dagliga avgångar till Stockholm, Helsingfors och flertalet charterdestinationer. Ytterligare expansion planeras.

Umeå Hamn är en av de största i norra Skandinavien. Hamnen är öppen året runt och strategiskt belägen att dra nytta av det kortaste avståndet mellan Sverige och Finland över Bottniska viken. Umeå Hamn har en årlig lastvolym på 2,3 miljoner ton där hälften av varorna som passerar genom hamnen är skogsrelaterade, inklusive kraftliner, trävaror och mer.

Från Umeå går också dagliga färjeavgångar till Vasa i Finland. En ny, modern färja trafikerar sträckan sedan juni 2021.

I Umeå finns även goda förbindelser via järnvägar som bland annat sammanlänkar Nordostpassagen genom isfria hamnar i Norge till Östersjön via Umeå Hamn. Nätverket sammanlänkar även Stambanan genom övre Norrland, Botniabanan och den planerade Norrbotniabanan. I öst-västlig riktning finns förbindelser till Statsbanan Storuman–Hällnäs. I Umeå finns även NLC (Nordic Logistic Center), en kombiterminal för tåg, båt och väg.

Sidan publicerades