Nätverk och samarbeten

I Umeå är vi vana att samarbeta för att skapa framsteg. Nedan presenteras en lista på många av de näringslivsnätverk som finns i Umeå. Några administreras från Umeå kommun Näringsliv, andra av egna organisationer. Vissa är gratis, andra kräver en medlemsavgift.

Vill du ha mer information om ett nätverk eller upplever du att det saknas ett nätverk för någon fråga? Tveka inte att höra av dig så kan vi lotsa dig rätt.

Bransch-, kunskaps- eller opinionsbildande nätverk

40-klubben

40-klubben är en mötesplats för företag där affärer, nätverkande och idéer genereras. Vi erbjuder regelbundna nätverksträffar i en avslappnad miljö där nya affärskontakter skapas och varumärken stärks. I 40-klubbsrummet träffas medlemmarna i samband med match. Här får du också senaste nytt från lagledningen inför varje hemmamatch. Affärsnätverket som drivs av Björklöven. Ca 65 företag är anslutna till nätverket.
Kontakt: sven@bjorkloven.com www.bjorkloven.comlänk till annan webbplats

Affärsnätverket Måndagslunchen

Ett branschöverskridande lunchnätverk för olika branscher, stora och små företag som vill knyta affärsmässiga kontakter mellan varandra. Nätverket träffas varje måndag, vanligtvis på Kummin om inte någon i nätverket bjudit in till träff i sina lokaler.
Kontakt: Peter Saari, 090-250 26, peter.saari@hi5.se

Afternoon tea

En samverkansplattform som skapats i samarbete mellan Umeå kommun, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Syftet är att fokusera på Umeå kommuns övergripande mål om Umeås tillväxt med visionen om 200 000 medborgare fram till år 2050. Denna skall klaras socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Genom en god samverkan och fokus på utveckling av olika processer så kan alla medverkande aktörer, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och byggföretag bidra till visionen.
Kontakt: helen.nilsson@umea.se eller malin.lagervall@umea.se

Arctic Game Lab

Arctic Game Lab är en organisation med målet att skapa och vårda en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige.
Kontakt: Daniel Wilén, projektledare, daniel.wilen@arcticgamelab.com

AVM Affärsnätverk

Affärsnätverk som drivs av Umeåbasket. Frukostmöten tio gånger per år där alla deltagande företag för möjlighet att pitcha sitt företag under ca en minut. Ca 60 företag är anslutna till nätverket.
Kontakt: jan.marklund@avm.se www.avm.nu/umealänk till annan webbplats

Bilhandlarna

I syfte att informera om den pågående stadsutveckling inom Umeå kommun och undersöka vilka utmaningar bilhandlarna står inför. Nätverksmöte en gång per år.
Kontakt: Peter Öystilä, Umeå kommun Näringsliv, peter.oystila@umea.se

BNI (Business Network International)

BNI är världens största affärsnätverk som bygger starka lokala affärsteam med personer från företag inom olika branscher och expertområden. Fokus är på att skapa affärer. De träffas veckovis och hjälper varandra med samarbeten, personligt utveckling, affärsutveckling samt fler och bättre affärer genom GiversGain.

Kontakt: Mona Wassermann, 090-206 44 05, mona.wassermann@bni.nu

Business Boosten - Nätverkande kvinnor

Business Boosten, som är ett initiativ av Företagarna Umeå, bjuder in till en rad lunchmöten där företagande kvinnor ges möjlighet att nätverka och inspireras av varandra. På varje träff får deltagarna lyssna till en företagare som intervjuas kring sitt företagande. Nätverket finns till för dig som vill prata om företagande med andra kvinnor och skapa kontakter som ger energi. Nätverket träffas en gång per månad.
Kontakt: Annika Nilsson, info@pratapakonsult.se

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Som medlem i Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen. Byggföretagens utvecklingsområden är; attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning. Byggföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv.
Kontakt Västerbotten: Christer Johansson, christer.johansson@byggforetagen.se

Close – ett chefsnätverk

Close är ett kompetensutvecklingsnätverk för VD:ar och chefer där man får lyssna på Sveriges bästa föreläsare, möjlighet att nätverka med andra chefer och utvecklas. Nätverket har funnits i övriga Sverige i 20 år och har 1 500 medlemmar, nu under hösten 2020 planeras start för nätverket i Umeå.
Kontakt: Hanna Sjöberg, hanna@talentify.se www.close.selänk till annan webbplats

DesignbyUmeå

DesignbyUmeå är en samarbetsplattform för aktörer som med ett designorienterat arbetssätt undersöker nya sätt att lösa dagens utmaningar. Design by Umeå utökar samarbeten och fördjupar relationer – lokalt, nationellt och internationellt.
Kontakt: Anna Olofsson, anna.olofsson@umea.se

Digital Impact North

Digital Impact North, är en digital innovationshubb i norra Sverige, etablerad för att stärka regionen som en av Europas ledande avseende långsiktigt smarta och hållbara samhällen, präglade av digitalisering som bidrar till förnyelse och välfärd. DIN utgör en regional kraftsamling som samordnar, stödjer, driver och accelererar existerande satsningar inom det övergripande tematiska området Smart Sustainable Society. Verksamheten syftar till att skapa nya satsningar inom IT- och digitaliseringsområdet utifrån en gränslös samverkan över sektorer, branscher och organisationer
Kontakt: Per Levén per.leven@ume.se

E-handlarna

Det finns många framgångsrika e-handlare i Umeå. Vi vill med detta nätverk träffa e-handlarna och lyssna hur vi bästa kan skapa förutsättningar att framåt hjälpa dem finnas kvar i Umeå och utvecklas.
Kontakt: Fredrik Strinnholm, fredrik.strinnholm@umea.se

Företagarna Umeå

Företagarna är en företagarorganisation som företräder cirka 60 000 företagare i hela Sverige i många olika branscher. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag samt, i mindre utsträckning, även privatpersoner som stöttar Företagarnas arbete. Genom nätverket Företagarna i Umeå ges tillgång till Företagarrådet som träffar politiker och tjänstemän fyra gånger per år där företagarna har möjlighet att lyfta och få svar på aktuella frågor som rör Umeås utveckling.
Kontakt: Fredrik Leek, ordförande Umeå, fredrik@revenues.se

Hotellgruppen

Samverkansgrupp för hotell i Umeå där gemensamma frågor kring exempelvis utveckling, marknadsföring och tillstånd.
Kontakt: Sara Gustavsson, VD på Visit Umeå sara.gustavsson@visitumea.se

HR-nätverket

HR-nätverket är ett nätverk av HR-chefer från några av de större arbetsgivarna i Umeå. Nätverket träffas ca fyra gånger per år och diskuterar frågor kopplat till kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Nätverket leds av Västerbottens Handelskammare.
Kontakt: Siv Forssen, siv.forssen@handelskammaren.ac

Industrirådet

Industrirådet är en samverkansgrupp bestående av Umeå Kommun och ledare för Umeås större tillverkande industrier. Visionen med arbetet inom Industrirådet en långsiktigt hållbar Umeåregionen som är en attraktiv och känd plats för etablering, investering och utveckling av teknikföretag och produktion i världsklass såväl som en attraktiv plats att leva och bo i.
Kontakt: Agneta Filén, agneta.filen@umea.se

Jobbsnack

I Jobbsnack får yrkespersoner från företag och organisationer i Umeåregionen berätta om sina karriärresor och knyta kontakter med studenter från Umeå universitet som är på väg ut i arbetslivet. Jobbsnack drivs och arrangeras i ett samarbete mellan Umeå kommun Näringsliv, Örnsköldsviks kommun, Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet, Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår.
Kontakt: Anna Molin, anna.molin@umea.se

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringar. LRFs kommungrupp i Umeå består av förtroendevald inom de gröna näringarna.
Kontakt: ordförande Roger Sandström, 090-422 62, stocksjoroger@hotmail.com

Make IT

Make IT är ett nätverk som jobbar för att öka IT-intresset hos unga i Umeå. IT-branschen växer, vi behöver fler som pluggar och arbetar med IT. I Make IT ingår It-företag i Umeå, Umeå universitet och Umeå kommun. Nätverket träffas ca 4 gånger per år.
Kontakt: therese.strandberg@umu.se

Marknadsföreningen

Marknadsföreningen Umeå är en intresseförening och ett nätverk för alla i Umeå med omnejd som arbetar med, eller är intresserade av, marknadsföring och kommunikation. Frukostmöten cirka tio gånger per år.
Kontakt: nils@marknadsforeningen.se www.marknadsföreningenumea.selänk till annan webbplats

Mäklarna i Umeå

I syfte att informera om bygglovsprocessen, den pågående stadsutveckling inom Umeå kommun och undersöka vilka utmaningar fastighetsmäklarna står inför. Nätverksmöte en gång per år.
Kontakt: Peter Öystilä, peter.oystila@umea.se

North Sweden Cleantech

Innovations och internationaliseringsstöd för cleantechföretag.

Kontakt: Åsa Fällman, asa.fallman@umea.se eller Peter Hedman peter.hedman@regionakademien.se

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat

Nätverkets medlemmar arbetar processorienterat för att planering, byggande och fastighetsförvaltande i Umeå förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.
Kontakt: Michael Jalmby, michael.jalmby@esam.se, www.hallbarahus.selänk till annan webbplats

Restauranggruppen

Samverkansgrupp för restauranger i Umeå för gemensamma frågor kring exempelvis utveckling, marknadsföring och tillstånd.
Kontakt: Sara Gustavsson, VD på Visit Umeå, sara.gustavsson@visitumea.se

RISE Processum Övik

Samlar 20-talet företag inom skogsindustrin (pappers och bioraffinaderi).

Kontakt: Åsa Fällman, asa.fallman@umea.se, www.processum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogstekniska klustret

Skogstekniska är en ekonomisk förening med ett tiotal medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 1000 personer. Hjärtat är ett innovationssystem, där man kopplar ihop medlemsföretag med forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer. Man för över kunskap, arrangerar workshops, utvecklar projekt och hjälper till att ordna finansiering med mål om ett hållbart skogsbruk.
Kontakt: Anneli Lundmark, VD anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer driver frågor som är viktiga för den egna branschen, samt informerar och ger råd direkt till medlemsföretagen. De medlemsorganisationer som är arbetsgivarförbund ger råd i arbetsgivarfrågor och förhandlar om kollektivavtal med fackföreningar.
Kontakt: Mats Andersson, Regionchef Västerbotten, vasterbotten@svensktnaringsliv.se

Stora Birk

Stora Birk är en medlemsägd ekonomisk förening. Medlemmarna består av företag och fastighetsägare inom området Ersboda/Mariedal. Syftet med föreningen är att stärka och utveckla handelsområdet på Ersboda/Mariedal samt Umeå som besöks- och handelsdestination.
Kontakt: ordförande Peter Saari, peter.Saari@hi5.se

Styrelseakademin i Norr

Medlemsmöte och frukostföreläsningar varje månad för anslutna medlemmar i syfte att förmedla kunskap om företagande, ekonomi, strategi och göra företag lönsammare.
Kontakt: olof.degerfedlt@telia.com www.styrelseakademin.se/norrlänk till annan webbplats

Transport och åkerinäringen

Transport- och åkerinäringen står inför stora utmaning bl.a. vad gäller drivmedel, miljözoner och BK4-klassade fordon. Nätverksmöte en gång per år. Uppstartsmöte november 2020.
Kontakt: Peter Öystilä, peter.oystila@umea.se

Teknikföretagen

Teknikföretagen är en förening med över 4200 medlemsföretag vilka står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagens uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft vilket sker genom rådgivning och utbildning i framförallt arbetsrätt och affärsjuridik och genom påverkansarbete i näringspolitiska frågor, både i Sverige och EU, allt i syfte att främja innovation och utveckling i näringslivet. Region Norr innefattar; Norr- och Västerbotten, Gävleborg, Jämtland och Västernorrlans län. Lokalkontor finns i Sundsvall och Skellefteå.
Kontakt: Kent Berglund, Regionchef Norr kent.berglund@teknikforetagen.se

Träbranschen Norr

Västerbottens träindustri sysselsätter ca 2800 personer och har en omsättning på 8 miljarder kronor. Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag vilket ägs av ca 70 av Västerbottens träföretag. Träbransch Norr uppdrag är att utveckla och stärka träindustrin genom att initiera projekt och skapa olika typer av aktiviteter.
Kontakt: Lars Engman, lars.engman@trabranschnorr.se

Umeå Fabriks- och hantverksförening

Umeå Fabriks- och hantverksförening är Umeås äldsta och företagarförening. Föreningen arbetar för att främja samarbetet mellan hantverkare, påverka myndigheter i näringslivsfrågor och verka för Umeås utveckling genom rådgivning, nyttiga aktiviteter, socialt umgänge och ett stort nätverk av företagare.
Kontakt: Margareta Eriksson Lif, Nordic Exklusive AB, 070-5806560

Umeå Handel

Umeå Handel är Umeås äldsta förening med handlarnas intresse i fokus. Umeå Handel bevakar handel och infrastrukturfrågor och arbetar för att handelns röst hörs i frågor som gäller branschens utveckling i kommunen. Föreningen är också talesman i handelsfrågor gentemot media, Umeå kommun, andra näringslivsorganisationer samt skolor och universitet.
Kontakt: Veronica Ottosson, www.umeahandel.nulänk till annan webbplats

Umeå musikbranschnätverk

Ett nätverk bestående av alla som är intresserade av att göra Umeå till en ännu bättre musikstad. Nätverket startar under våren 2021.
Kontakt: kristoffer@humpab.se 070-669 51 23

Visit Umeå

Visit Umeå AB är ett medlemsägt bolag som har ett strategiskt uppdrag att samordna, leda och utveckla destinationen och besöksnäringen i Umeå och Umeåregionen.
Kontakt: Sara Gustavsson VD, 070-2662423, sara.gustavsson@visitumea.se

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens handelskammare är en del av världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring med våra drygt 250 medlemsföretag som företräder närmare 13 000 arbetstillfällen i länet.
Kontakt: Anders Hjalmarsson, info@handelskammaren.ac

Sidan publicerades