Foto: Linnea Ronström

Stark tillväxt i Umeå

Umeå växer i snabb takt och på många områden. Här är näringslivet lönsamt och utvecklingen hållbar. Det sista är helt avgörande. Allt fokus i Umeå ligger på grön tillväxt och fullständigt hållbara värdekedjor – en unik förutsättning Umeå erbjuder tack vare god tillgång på förnybar energi. Den gröna elen i kombination med kontinuerlig forskning och utveckling skapar en miljö som verkligen har en hållbar framtid framför sig.

Lönsam tillväxt

Ett lönsamt näringsliv och ca 20 miljarder kronor i investeringar under de närmaste åren vittnar om ett spännande och attraktivt ekosystem i Umeå. Här väntar välutbildad arbetskraft, i en stad med två universitet och världsledande utbildningar, och här finns även fristående forskningsinstitut i ett innovationssystem som vinner priser internationellt. Lägg därtill stora satsningar på infrastruktur och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Låter det utopiskt? Tvärtom, det här är en sammanfattning av Umeås starka näringslivsklimat.

Stora investeringar

Investeringsintresset för Umeå märks inom flera olika områden. SCA investerar 7,5 miljarder kronor i ett nytt kraftlinerbruk. Komatsu Forest bygger en ny, helt CO2-neutral fabrik som är en av de största satsningarna i industrisverige just nu och kommer att ha stort fokus på internet-of-things. I Umeå syns också tillväxten genom de många byggkranar som stärker stadssiluetten. Umeå är Sveriges femte mest attraktiva fastighetsmarknad. Och det behövs, för Umeå har aldrig tappat befolkning och när en plats växer måste det till nya bostadsområden, nya skolor och servicelokaler, kommersiella ytor och såklart verksamhetslokaler.

Högre lönsamhet och effektivitet

Företagen i näringslivet visar på både en högre lönsamhet och ett bättre förädlingsvärde än Sverigesnittet. I mätningar kan man också se att företagens effektivitet ligger i Sverigetopp. Positiva siffror som delvis kan förklaras av den höga graden av automatisering. Ytterligare satsningar på exempelvis AI och maskin­inlärning vid Umeå universitet och vid RISE kommer att fortsätta stärka företagens, och stadens, konkurrens­kraft. Innovationsklimatet har redan gott renommé i världen, Umeå rankas högt i EU Innovation Scoreboard.

Umeå är en stark industristad där de största privata företagen är Volvo Lastvagnar, Ålö, Komatsu Forest, Cytiva och Norrmejerier. I regionen finns också det intressanta Skogstekniska klustret. Flera av företagen är sprungna ur lokala innovationer.

Stark IT-sektor

I Umeå finns en stark IT-sektor på 2020-talet, där grunden lades för över tre decennier sedan med lika delar stark bredbandsutbyggnad, framstående it-forskning på Umeå universitet och med kunder som Swedbank och Ericsson nära Campus. Ett tydligt tecken på att framtiden digitaliseras i Umeå är att bland annat Nasdaqs utvecklingsavdelning är förlagd här.

Stora infrastruktursatsningar

Med ett växande näringsliv och en växande befolkning krävs såklart också en utvecklad infrastruktur. Investeringar i vägnätet, ute i Umeå hamn och i Norrbotniabanan förstärks Umeås logistik. Umeå ligger sedan urminnes tid i en vägkorsning mellan de stora transportlederna i nord-sydlig och öst-västlig riktning. En viktig led är den horisontella, med goda transporter till de isfria norska hamnarna och från 2021 en ny färja till Umeås närmaste stad Vasa i Finland.

I Umeå skapas varje år cirka 600 nya företag främst inom den privata tjänstesektorn. De stora investeringarna skapar såklart ett tryck efter företagstjänster. Många av de nya företagen återfinns där. Samtidigt är de fyra inkubatorerna i Umeå framgångsrika med att skapa nya företag inom nya områden. Umeå Biotech Incubator är Sveriges bästa inom life science.

Sidan publicerades