norra sveriges största tillväxtregion

Umeåregionen är en av Sveriges snabbast växande tillväxtregioner. Här görs miljardinvesteringar i gemensam infrastruktur och innovationsmiljöer. Ledande exportföretag satsar stort genom egna miljardinvesteringar i regionen. En ung och progressiv befolkning, våra universitet och bubblande IT- och teknikbransch är några av de faktorer som driver utvecklingen i regionen framåt.

Här kan ni ta del av en extern bedömning av investeringsmöjligheterna i vår växande region.

Newsecs om Umeå och Umeåregionen:

Sidan publicerades