norra sveriges största tillväxtregion

Umeåregionen är en av Sveriges snabbast växande tillväxtregioner. Här görs miljardinvesteringar i gemensam infrastruktur och innovationsmiljöer. Ledande exportföretag satsar stort genom egna miljardinvesteringar i regionen. En ung och progressiv befolkning, våra universitet och bubblande IT- och teknikbransch är några av de faktorer som driver utvecklingen i regionen framåt.

  • Stark befolkningsväxt framförallt under de senaste åren och en vision om 300 000 invånare 2050
  • Låg arbetslöshet jämfört med riket och Sveriges större städer samt en stabil och diversifierad arbetsmarknad
  • Universitetet lockar både studenter och investerare samt bidrar till en innovativ miljö i regionen vilket stärker näringslivet
  • Universitet uppmärksammar Umeåregionen internationellt
  • Stora satsningar på en förbättrad infrastruktur i regionen möjliggör fortsatt integration med Riket och Norden
  • Redan flertalet etablerade stora fastighetsinvesterare och en välfungerande transaktionsmarknad


I en rapport som Newsec tagit fram kan du läsa mer om Umeåregionen:

Newsec tror på en fortsatt stark tillväxt i Umeåregionen och ser regionen som ett centralt område i norra Sveriges utveckling.

Kontaktuppgifter till kommunerna inom Umeåregionen

Umeå kommun

Fredrik Strinnholm

070-511 09 92

fredrik.strinnholm@umea.se

www.umea.se/investeraöppnas i nytt fönster


Nordmalings kommun

Conny Nordendahl

0930-14385

conny.nordendahl@nordmaling.se

www.nordmaling.info/mark/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vindelns kommun

Angelica Johansson

070-233 26 21

angelica.johansson@vindeln.se

www.vindeln.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bjurholms kommun

Jenny Stensson

070-575 31 14

jenny.stensson@bjurholm.se

www.bjurholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vännäs kommun

Carola Nordlöf

0935-142 13

carola.nordlof@vannas.se

www.vannas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Robertsfors kommun

Magnus Hansson

070-543 48 53

MAH@robertsfors.se

www.robertsfors.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Örnsköldsvik kommun

Marcus Elfving

070-291 92 12

marcus.elfving@ornskoldsvik.se

www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades