norra sveriges största tillväxtregion

Umeåregionen är en av Sveriges snabbast växande tillväxtregioner. Här görs miljardinvesteringar i gemensam infrastruktur och innovationsmiljöer. Ledande exportföretag satsar stort genom egna miljardinvesteringar i regionen. En ung och progressiv befolkning, våra universitet och bubblande IT- och teknikbransch är några av de faktorer som driver utvecklingen i regionen framåt.

  • Stark befolkningsväxt framförallt under de senaste åren och en vision om 300 000 invånare 2050
  • Låg arbetslöshet jämfört med riket och Sveriges större städer samt en stabil och diversifierad arbetsmarknad
  • Universitetet lockar både studenter och investerare samt bidrar till en innovativ miljö i regionen vilket stärker näringslivet
  • Universitet uppmärksammar Umeåregionen internationellt
  • Stora satsningar på en förbättrad infrastruktur i regionen möjliggör fortsatt integration med Riket och Norden
  • Redan flertalet etablerade stora fastighetsinvesterare och en välfungerande transaktionsmarknad


I en rapport som Newsec tagit fram kan du läsa mer om Umeåregionen:

Newsec tror på en fortsatt stark tillväxt i Umeåregionen och ser regionen som ett centralt område i norra Sveriges utveckling.

Sidan publicerades