Barn i skogen

Personalpool förskola och fritidshem

Personalpoolen består av barnskötare, förskollärare och lärare fritidshem med heltidsanställning som vikarierar på förskolor och fritidshem. Alla enheter har tillgång till personalpoolen.

Poolaren som kommer till förskolan och fritidshemmet är bekant för vårdnadshavare, personal och barn/elever. Poolaren är kompetent och erfaren och de ska bidra med kontinuitet och trygghet.

Trygg anställning

Personalpoolen ger trygga anställningsvillkor för medarbetare, majoriteten av anställningar är tills vidare. Samtliga erbjuds heltidsanställningar. Poolares främsta roll är att finnas tillgängliga för korttidsvikariat.

Värdegrund och kompetensutveckling

Genom att förskolan och fritidshemmet anlitar poolare får de tillgång till personal som är införstådd med kommunens värdegrund. Poolarna får kompetensutveckling som utformats i enlighet med de kommungemensamma utvecklingsmålen.

Sidan publicerades