Erik Olofsson, arbetsledare på Fritid

Vad heter du?

– Erik Olofsson.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som arbetsledare på Fritid där vi i huvudsak ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar och idrottshallar.

Vilken utbildning behövs för ditt jobb?

– Treårig gymnasial utbildning samt krav på B-körkort.

Vad gör du på ditt jobb?

– Det är ett väldigt varierat arbete, det är mycket praktiska uppgifter ute i våra idrottsanläggningar samt administrativa på kontoret. Vi servar, reparerar och byter ut utrustningen i ett stort antal hallar i och runt kommunen samt Umeå Energi Arena som är vår utgångspunkt och elitarena.

Varför valde du Umeå kommun som arbetsgivare?

– Jag hade fått möjligheten att välja mellan detta och några andra jobb hos andra arbetsgivare. Detta var dock det som kändes mest intressant och att det är hos en väldigt trygg och bra arbetsgivare!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Variationen mellan alla olika arbetsuppgifter, kontakten med föreningar och att det hela tiden kommer nya uppdrag och utmaningar för oss att lösa.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas inom ditt yrke?

– Jag ser stora möjligheter. Jag började som idrottsplatsarbetare och jobbade som det i cirka tre år innan jag fick möjligheten att jobba som arbetsledare. Mitt mål är att utveckla mig själv till att bli bättre på det jag gör i dag och fortsätta utvecklas inom Fritid.

Hur är dina kollegor?

– Jag har jättebra kollegor. Vi har varierad ålder i gruppen och vi fungerar alla bra ihop!

Sidan publicerades