Johan Holmberg Eriksson

Vad heter du?

– Johan Holmberg Eriksson.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som redovisningscontroller inom ekonomifunktionen.

Vilken utbildning behövs för ditt jobb?

– Jobbet kräver en fyraårig civilekonomexamen och jag studerade detta här i Umeå varav en termin i Taiwan.

Hur länge har du jobbat inom kommunen/på detta jobb?

Min nuvarande tjänst som redovisningscontroller inom ekonomifunktionen har jag haft sedan 2017.

Vad gör du på ditt jobb?

– Vår arbetsgrupp ansvarar för att sammanställa den ekonomiska redovisningen för kommunen och kommunkoncernen i syfte att ge kommunens medborgare, politiska beslutstagare och andra intressenter en rättvisande bild av kommunens ekonomiska situation och finansiella förutsättningar.

Varför valde du Umeå kommun som arbetsgivare?

– Med kommunen som arbetsgivare motiveras jag av att ändamålet med mitt arbete inte är vinstmaximering utan snarare att skapa värde och samhällsnytta för vårt samhälle.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Även om jag är väldigt intresserad av ekonomi och genuint tycker om att arbeta med siffror så är människorna som jag jobbar med den bästa delen.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas inom ditt yrke?

– Det finns goda möjligheter att utvecklas dels inom min nuvarande roll där det finns mycket att lära och ständigt kommer nya utmaningar samt att det också finns möjligheter att växa genom att byta tjänst vilket jag tagit chansen till två gånger.

Hur är dina kollegor?

– De är det bästa med jobbet och största anledningen till att jag trivs så bra.

Något annat du vill tillägga?

– Just nu jobbar jag deltid då vi fick vårt första barn i september och ser framemot att gå på föräldraledighet nu till våren.

Sidan publicerades