Niklas Lindblom framför sitt skriv bord

Niklas Gällstedt, byggnadsinspektör

Vad heter du?

– Niklas Gällstedt.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som byggnadsinspektör på bygglovsenheten i Umeå kommun.

Vilken utbildning behövs för ditt jobb?

– I dag behöver man en eftergymnasial byggnadsingenjörsutbildning eller liknande byggteknisk utbildning.

Hur länge har du jobbat inom kommunen/på detta jobb?

– Jag har arbetat här i snart ett halvår.

Vad gör du på ditt jobb?

– På mitt jobb är det stor variation på arbetsuppgifterna. Ena dagen kan arbetet innebära att granska tekniska egenskaps­krav i bygglovsprocessen och andra dagen kan det vara att hålla i möten som exempelvis tekniska samråd eller slut­samråd. En annan viktig del i arbetet är att göra arbetsplatsbesök vilket innebär att man åker ut till byggarbets­platsen och bland annat ser om kontrollplanen följs, om arbetsplatsen är städad och säker eller om det finns uppenbara avvikelser eller brister. Som byggnadsinspektör följer man byggnationerna under hela bygglovsprocessen och är behjälplig under projektets gång.

Varför valde du Umeå kommun som arbetsgivare?

– Det var nog flera saker som spelade in, jag tror att mycket handlande om trygghet. Jag lockades också av möjligheten att påverka sin arbetssituation och upplägget av sitt eget arbete.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är nog de varierande arbetsuppgifterna och att ingen dag är den andra lik. Man får också chansen att träffa många härliga människor under ett projekt.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas inom ditt yrke?

– Det finns absolut stora möjligheter till utveckling. Inget ärende är det andra likt och man får lära sig nya saker varje dag.

Hur är dina kollegor?

– Helt fantastiska, jag upplever att vi har en väldigt bra sammanhållning i vårt team.

Något annat du vill tillägga?

– Ja, känslan av att få vara med att påverka utformningen av Umeå, att bevara det historiska samtidigt som man ger möjligheter till ”det nya” är riktigt spännande.

Sidan publicerades