Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket.

Hur anmäler jag?

Du anmäler genom att fylla i en anmälan på Läkemedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kan jag starta min verksamhet?

Försäljningen kan påbörjas så snart anmälan har skickats in. När din anmälan tagits emot av Läkemedelsverket får du en bekräftelse via mejl.

Vad kostar det?

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 600 kronor per försäljningsställe. Umeå kommun tar ut en avgift på 1 113 kronor för den årliga tillsynen.

Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Vilka produkter får jag sälja?

Vilka läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek bedöms och beslutas av Läkemedelsverket och publiceras på deras webbplats.

Receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Miljö- och hälsoskydds inspektörer gör regelbundna kontroller i de butiker som anmält försäljning av receptfria läkemedel. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att ingen försäljning sker till minderåriga och att produkterna förvaras på ett lämpligt sätt.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Läkemedelsverket.

Kontroll

Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. I det arbetet ingår bland annat att kontrollera

  • att läkemedel inte utlämnas till den som är under 18 år
  • att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt sätt till kunderna, och att personalen har god kännedom om hur reglerna skall tillämpas
  • egentillsynsprogram
  • marknadsföring.
Sidan publicerades