Avgifter

Kommunen får ta avgift för prövning och tillsyn av tobak och e-cigaretter och för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen tar även ut en avgift för tillsyn av folkölsförsäljning samt för kontroll av försäljning av vissa receptfira läkemedel.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 §§ 132, 133, 134 samt 2022-09-26 § 165 att följande avgifter ska gälla i Umeå kommun vid detaljhandel med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel.

‌Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansökan om tobakstillstånd: 9 280 kronor

Anmälan om ändring av tobakstillstånd: 3 480 kronor

E-cigaretter: 1 160 kronor

Tobaksfria nikotinprodukter: 1 160 kr

Folköl: 1 160 kr

Receptfria läkemede: Anmälan görs till Läkemedelsverket

Årliga tillsynsavgifter

Tobak: 4 060 kronor

E-cigaretter: 1 160 kronor

Tobaksfria nikotinprodukter: 1 160 kr

Folköl: 1 160 kronor

Receptfria läkemedel: 1 160 kronor

Årlig tillsynsavgift uttas från och med första året som verksamheten bedrivs (undantaget avgiften för tobak).

Övriga avgifter

Timavgift tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl, receptfria läkemedel (vid extra tillsyn, befogade klagomål och tillsyn av tillfälliga verksamheter): 1 160 kronor

 

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2024.

 

Sidan publicerades