Alkohol

Alkohollagen styr vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår. Som ett särskilt skydd för unga finns åldersgränsen 18 år.

Serveringstillstånd

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs.

Sidan publicerades www.umea.se/alkoholtillstand