Felanmälan

Gator, parker, utemiljöer

Anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, U-bike, idrottsanläggningar, motionsspår.

Anmäl fel via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl fel via app

Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras. Du kan också felanmäla anonymt.

Felanmäl via telefon

090-16 14 61
090-16 21 00 (klockan 16.00–07.00)

Genvägar

Frågor och svar, gator och parker

Snöröjning och sandning

Fastigheter

Anmäl fel i kommunens fastigheter, förskola, skola, fritid, vård och omsorg, övriga lokaler.

Anmäl fel på kommunens fastigheter via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
eller 090-16 23 42 (dygnet runt)

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

Anmäl fel på vatten, avlopp, avfall och återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.vakin.se)

El, fjärrvärme, nät

Anmäl fel på el, fjärrvärme och nät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(www.umeaenergi.se)

Innan du felanmäler:

  • Ta del av aktuell driftinformation (på samma sida).
  • Kolla om grannar också har elavbrott och att bostadens säkringar är hela.

Skadeanmälan

Anmäl skada som du anser har orsakats av Umeå kommun:

Anmäl personskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Anmäl vårdskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Anmäl patientskada

Anmäl skada på egendom  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmäl skada vid snöröjning

Sidan publicerades