Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Jämförelse med andra kommuner

Hur väl står sig Umeå i konkurrens med andra kommuner? Här kan du ta del av jämförelser mellan kommuner inom olika områden. Undersökningarna är Kommunens kvalitet i korthet (SKR) och Medborgarundersökning (SCB). Faktorer som granskas är till exempel arbetsmarknad, bostäder och kvalitet på skola och äldreomsorg. Undersökningarna förnyas regelbundet och nya jämförelser publiceras här när de finns tillgängliga.

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd medborgarindex: invånarnas betyg på kommunens verksamhet
  • Nöjd regionindex: invånarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva på
  • Nöjd inflytandeindex: invånarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut

Undersökningen genomförs två gånger per år, vår och höst, med samma frågor för alla deltagande kommuner. Frågorna ställs till ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år i mindre kommuner och 1 000 personer i större kommuner.

Umeås kvalitet i korthet

Umeå och ca 260 andra kommuner i Sverige deltar i Sveriges Kommuner och regioners (SKR) årliga undersökning " Kommunens kvalitet i korthet" (KKIK). Här kan du se resultat för Umeå och jämföra med övriga kommuner. Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelade på tre områden; Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.

På SKR:s webbplats och i kommundatabasen Kolada redovisas resultat för samtliga deltagande kommuner, se www.skr.se/kkiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Öppna jämförelser

Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Öppna jämförelser görs inom följande områden; Företagsklimat, Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering och säkerhet, Skola, Socialtjänst, Folkhäls och Jämställdhet. Se www.skr.se/oppnajamforelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades