Umeå kommuns utmärkelser

U som i Umeå – och utveckling. Ständiga förbättringar, nya idéer och effektivitet är viktiga drivkrafter för kommunen. Att det uppmärksammas och uppskattas av omvärlden har genom åren visat sig i form av olika priser och utmärkelser. Här är några:

Sveriges bästa idrottsstad 2018

SVT Sport har utsett Umeå till Sveriges bästa idrottsstad 2018. Utmärkelsen delas utav en jury bestående av 25 tittare och 25 anställda på eller specialinbjudna av SVT sport. Umeå vann i konkurrens med ett rekordstort antal tävlande kommuner som kvalificerat sig till omröstningen.

Under det gångna året hade bland annat detta skett: Iksus damer tog hem sitt andra raka SM-guld i innebandy. A3 Basket (tidigare Udominate Basket) vann sitt fjärde raka SM-silver och IFK Umeå var landets bästa klubb under skid-SM 2018. Dessutom hade Iksu innebandy hela nio spelare i Sveriges VM-guld vinnande landslag.

Årets klimatstad 2016, 2017

En internationell jury prisade Umeå i WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge, för hur vi omsätter klimatstrategier till handling och engagerar invånare och företag att agera klimatsmart. Juryn tyckte att Umeå är en föregångare i arbetet med att minska koldioxidutsläpp och öka energieffektiviteten. Åtgärder för sol-, vind- och biobränsleproduktion, hållbarhetsrådgivning, kampanjer för att uppmuntra samåkning, främjande av elfordon och upprustning av kommunala byggnader nämndes också i juryns motivering.

Europas kulturhuvudstad 2014

Ambitionen att göra Umeå och norra Sverige mer synligt i Europa och viljan att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling var något av det som övertygade kulturhuvudstadsjuryn.

Programmet för Umeå2014 inspirerades av de åtta samiska årstiderna med omkring 160 huvudprojekt, festivaler och fristående programpunkter. Utmärkelsen är den mest prestigefyllda som en stad i EU kan få, 2014 delades den med Riga i Lettland. Läs mer på www.umea2014.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sveriges arkitekters planpris 2012

Umeå fick Sveriges arkitekters planpris 2012 för arbetet med en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna. Den visar en strategi för hur staden kan växa upp till 200 000 invånare. Planarbetet speglar enligt juryn en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden som på många sätt är unik i Sverige. Många parallella initiativ, formell planering tillsammans med andra aktörer som universitet, byggherrar, kultur- och föreningsliv, och individuella aktioner, utvecklar staden steg för steg.

Årets barnkommun 2012

Majblomman gör årligen en rankning utifrån faktorer som frånvaron av dolda avgifter i skolan, ansvar för barn under sommarlovet och planer för att möta barnfattigdom.

Förutom en avgiftsfri skola har Umeå kommun bland annat avgiftsfria sommarlovsaktiviteter datorer för skolelever från och med årskurs 7. Umeå har också gjort en kartläggning för att kunna förbättra för de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Internationellt världspris för innovativ fritid 2010

Föremål för priset, som på engelska heter World Leisure International Innovation Prize, var "Kultur för seniorer – kultur och hälsa". Detta nätverk av pensionärsorganisationer, studieförbund, skolor och andra är en samlingspunkt för ett mycket brett, för att inte säga heltäckande kulturutbud med omkring 8 000 årliga arrangemang för äldre. Den enkla filosofin bakom satsningen är att människor mår bra av kultur.

Årets ungdomskommun 2008

Umeå fick utmärkelsen för sitt långsiktiga ungdomspolitiska arbete, med satsningar på inflytande och delaktighet, fritidsverksamhet och förebyggande arbete. I och med utmärkelsen fick Umeå 150 000 kronor av Ungdomsstyrelsen, och kommunen lade till ytterligare 350 000 kronor. Efter förslag från ungdomar användes hela summan, 500 000 kronor, till en pott för stöd till olika kulturprojekt.

Årets tillväxtkommun 2008

Nytänkande, uttalat samarbete och unika visioner. Dessa kännetecken för Umeå var avgörande för utmärkelsen Årets tillväxtkommun 2008. Bakom priset står Arena för tillväxt, en samverkansorganisation för Swedbank, Sveriges Kommuner och Landsting och ICA. De utgår dels från befolkningsutveckling samt förändring av skattekraft och sysselsättning, dels politisk ledning, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Ur motiveringen: "Visionen om ett befolkningsmål om 150 000 invånare till 2050 är tämligen unikt och visar prov på politiskt ledarskap och ambitioner att skapa tillväxt."

Sveriges IT-kommun 2007–2008

Juryns motivering: "Det växer och knoppas av nya idéer över hela landet. Genom smarta IT-lösningar läggs grunden för allt effektivare offentliga verksamheter. Den ungdomliga universitetsstaden Umeå visar med både bredd och innovationsförmåga att IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden. Ambitiösa Umeå har många spännande e-tjänster, en välutvecklad web och utgör – som vanligt – ett utmärkt föredöme."

Guldlänken 2008

Guldlänken premierar de bästa e-tjänsterna inom kommuner, landsting och statliga förvaltningar. En av vinnarna detta år var Fritid, som bland annat har lanserat "Aktivitetskortet på nätet". Flera kommuner har sedan kopierat tjänsten. Fritid har också tagit fram ett virtuellt kansli för föreningarnas förtroendevalda. De kan hantera handlingar på en bärbar dator, skicka dem till berörda samt arkivera och därmed göra dem tillgängliga för fritidsförvaltningen.

Sveriges kvalitetskommun 2005–2007

Kriterierna för att utses till Sveriges kvalitetskommun är effektiva verksamheter, aktiv demokrati, god arbetsmiljö för personalen och ett bra klimat för företagen. Dessa värden kännetecknar i hög grad Umeå kommun, menade juryn, som särskilt pekade på Umeås förmåga att samspela och samverka innanför och utanför kommungränsen. Juryn består av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting samt LO, SACO, TCO, SNS, FöreningsSparbanken, Lernia, KPMG och Kvalitetsmässan.

Sveriges bästa studentstad 2006

I samband med utnämningen beskrev Sveriges förenade studentkårer, SFS, Umeå som en förebild. SFS nämnde att kommunen, universitetet, kårerna och studentorganisationerna tillsammans skapat fler bostäder, ett livligare centrum, många studentevenemang och fler praktikplatser för studenter.

Årets konstkommun 2005–2006

Konstnärernas riksorganisation, KRO, utnämnde Umeå som en följd av kommunens samlade initiativ och aktiviteter inom konstområdet.

Sveriges bästa homostad 2001 och 2002

Utnämningen gjordes av internetportalen Sprays homosajter sylvester.se och sylvia.se, efter jämförelse mellan 22 svenska städer. Den andra gången vann Umeå vann med ett bättre resultat än 2001.

Sidan publicerades