Illustration av samiska kvinnor

Illustration: Káren-Ann Hurri

Rapporten "Våld mot samiska kvinnor" lanseras

På internationella kvinnodagen fredag 8 mars presenterar forskargruppen Lávvuo vid Umeå universitet rapporten Våld mot samiska kvinnor, som har tagits fram på uppdrag av Sametinget. Det sker på Kvinnohistoriskt museum klockan 15.00–17.00 och eventet kan också ses via kvinnohistoriskt.se.

Kunskapen om samiska kvinnors våldsutsatthet har fram till i dag varit begränsad. Ny forskning visar att det kan finnas särskilda utmaningar i att adressera frågan om våldet och hinder för samhällets stödstrukturer att nå och stötta de våldsutsatta. Under presentationen berättar forskarna om sina resultat och framför fem åtgärdsförslag till Sveriges regering.

Programmet omfattar också samtal om rapporten under ledning av Kristina Sehlin MacNeil, forskare och biträdande föreståndare vid Várdduo, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. Det blandas också med poesiläsning av Stina Inga. Eventet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sametinget, Kvinnohistoriskt museum och Umeå kommun, jämställdhetsutskottet.

Mer information

Ett av kommunens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunen driver jämställdhetsarbete och främjar jämställdhet i organisationen och i samhället i stort. Kommunen har en strategi för jämställdhet, den innebär bland annat att jämställdhet ska finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla kommunens styrande dokument. Målet är lika villkor och förutsättningar mellan könen och mellan invånare i allmänhet, ett samhälle så jämlikt och jämställt som möjligt med goda livsvillkor för alla.

Läs mer om jämställdhet och kommunens arbete: www.umea.se/jamstalldhet

Kvinnohistoriskt museum: www.kvinnohistoriskt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades