Närbild på konstverket Listen i Umeå, en röd puma som ryter.

Detalj av konstverket Listen! på Rådhustorget i Umeå. © Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2024.

Kommunen deltar i projekt för jämställd upphandling

EU-projektet Genprocure ska främja jämställdhet vid upphandling av varor och tjänster inom offentlig sektor. Umeå kommun är med och Upphandlingsbyrån hoppas att det ska ge värdefulla insikter i arbetet med en uppdaterad upphandlingspolicy.

Kommunen deltar i projektet Genprocure, Gender Equality in Public Procurement, under perioden juni 2023 till december 2025. Projektet är finansierat av den europeiska fonden för regional utveckling och drivs via programmet URBACT IV tillsammans med åtta andra städer.

Projektets mål och uppdrag

Det grundläggande målet med deltagandet i Genprocure är att lära och ta del av hur kommunen kan arbeta med jämställdhetsfrågan inom offentlig upphandling.

Inom projektets ramar skapas en handlingsplan som dels beskriver nuläget vid ingången i projektet, dels tar upp förslag och rekommendationer för förbättringar. I Umeå kommun bildas en lokal referensgrupp, en URBACT Local Group (ULG), där deltagande parter består av såväl privata som offentliga verksamheter och leverantörer. Referensgruppens uppdrag är bland annat att identifiera befintliga hinder och utmaningar kopplat till ämnet, och därefter arbeta fram lösningar, som inkluderas i den lokala handlingsplanen.

Upphandling är ett verktyg för förändring.

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef

Internationell samverkan

Projektet möjliggör insikter om liknande arbeten vid andra kommuner inom EU. Utöver att höja kunskapsnivån ska jämställdhetsfrågan införlivas i Umeå kommuns uppdaterade upphandlingspolicy.

— Umeå kommun har under närmare tio år arbetat med att införa miljökrav samt social hänsyn och sysselsättningskrav vid upphandlingar där så är möjligt. Trots detta har jämställdhetsfrågor vid upphandlingar ännu inte införlivats, säger Pia Wangberg, biträdande upphandlingschef.

Hon menar att den här typen av samarbetsprojekt bidrar till jämställdhetsarbetet även ur ett större perspektiv.

— Upphandling är ett verktyg för förändring. Vi ser det som en bra möjlighet att utveckla kompetens och förändringsarbete i vår kommun genom det här nätverket, säger hon.

Nio samverkansparter

I projektet samverkar nio kommuner från olika länder i Europa. Famalicăo är projektledare och Umeå kommun och resterande kommuner deltar i projektet som projektparter.

  • Vila Nova de Famalicão, Portugal
  • Zagreb, Kroatien
  • Koszalin, Polen
  • Satu Mare, Rumänien
  • Messina, Italien
  • Újfehértó, Ungern
  • Alcoi, Spanien
  • Umeå, Sverige
  • Zenica-Doboj (DDIP ZDC), Bosnien och Hercegovina
Logotyper för Genprocure, Urbact och EU

Kontakt

Pia Wangberg
upphandlare, biträdande upphandlingschef
090-16 15 65
pia.wangberg@umea.se

Annika Jansson
hållbarhetsstrateg, social hållbarhet
090-16 15 36
annika.jansson@umea.se

Sidan publicerades