Jämställdhet

Umeå kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Du ska som boende i Umeå kunna förvänta dig att servicen ska vara lika god och fungera lika bra oavsett om du är kvinna eller man. Umeås invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun för att skapa en jämnare fördelning av makt och resurser.

Jubileumsskrift, framsida

Kön, makt och politik – jubileumsskrift

Umeå kommun har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor på ett strategiskt och banbrytande sätt. Arbetet har bedrivits både genom jämställdhetsintegrering och med särskilda satsningar för att synliggöra och problematisera, omformulera problembeskriv­ningar och bredda analysen - allt med ambitionen att skapa ett jämställt Umeå där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

2019 firades 30 år av arbete för ett jämställt Umeå. Denna skrift är en del av uppmärksammandet av detta jubileum. I de olika texterna varvas historiska tillbakablickar med nedslag i konkreta exempel från verksamheter.

Jämställdhet är ett aktivt val, något som görs. Vi hoppas att denna berättelse också kan vara inspirerande till det fortsatta arbetet för ett samhälle fritt från stereotyper, sexism och homofobi. Vi vill inspirera till nya och viktiga politiska beslut för att fortsätta bygga ett jämställt samhälle.

Kön, makt och politik, Trettio år av jämställdhetsarbete i Umeå kommun , 8.6 MB.
(pdf, 8 MB)

Nyheter

 • Besök utställning om #metoo

  Se utställningen #metoo på Kvinnohistoriskt museum i Väven. Det är en utställning om alla som var med – som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser, samlad...
 • Det jämställda stadsrummet

  Vem är staden till för? Alla, förstås. Men, alla människor upplever inte sin hemstad som trygg. I Umeå är jämställd stadsplanering ett sätt att skapa gemenskap,...
 • Bry dig, känn igen tecknen och agera

  Kampanjen Bry dig riktar sig till alla som finns runt våldsutövare och vålds­utsatta med en tydlig uppmaning: Lär dig känna igen tecknen och agera. Du gör skill...
 • Feminism i maktens rum?

  30 mars 1910 placerade sig Umeå i historieböckerna genom att tillsätta en kvinna i stadsfullmäktige. Det var första gången en kvinna fick en sådan position, båd...
 • Skrift lyfter decennier av jämställdhet

  Umeå kommun har under mer än 30 år arbetat systematiskt för att skapa ett jämställt Umeå. Nu publiceras en skrift där historiska tillbakablickar varvas med aktu...
 • Staden som ryter för jämställdhet

  Umeå är en stad som väljer att placera ett konstverk mot sexuella trakasserier mitt i centrum. Handlingen vilar i stadens historia, samtid och progressiva blick...
Sidan publicerades www.umea.se/jamstalldhet