Samisk flagga

Samisk flaggan. Lär dig mer om flaggan i film på sidan.

Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva*

*Samiska nationaldagen firas (umesamiska) i Ubmeje (Umeå) tisdag 6 februari. Du kan bland annat delta i aktiviteter på samiska kulturhuset Tráhppie, se film på Folkets bio, lyssna till samtal och se dansföreställning på Norrlandsoperan och fira på Umeå universitet. Se också filmer om samiska nationaldagen och Ubmeje här på webbplatsen. Buerestbåhtieme!

Vad händer?

Samiska nationaldagen

Samiska nationaldagen firas 6 februari i hela Sápmi sedan 1993. Samma datum hölls det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Se film om nationaldagen:

Umeå, flygbild på vintern, med skylt "Ubmeje"

Ubmeje är Umeå

Ubmeje är Umeå på umesamiska. Umesamiska är ett av de fem samiska språken som av hävd talas i Sverige och språket användes i de äldsta böckerna som trycktes på samiska i Sverige med början under 1600-talet. Ubmeje delar namnet med älven, det är ljudbeskrivande, kommer av älvens forsar och betyder ungefär ”den brusande” eller ”den dånande”. Mycket talar för att stadens namn har ett samiskt ursprung.

Se film om Ubmeje

Mer information

Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur sedan lång tid tillbaka. Ubmeje ligger i det umesamiska området, som täcker en stor del av Västerbottens län och södra delen av Norrbottens län.

Ubmeje har utöver samisk befolkning, en lång samisk historia och områden med renbete också flera samiska institutioner, till exempel Svenska Samernas Riksförbund, Såhkie – Umeå sameförening och Várdduo – centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska, vilket innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kontakt

Kristina Josephson Hesse
minoritetssamordnare
090-16 12 60
070-201 04 95
kristina.hesse@umea.se

Sidan publicerades