Ubmeje är Umeå

Ubmeje är det umesamiska namnet för Umeå. Umesamiska är ett av de fem samiska språken som av hävd talas i Sverige och språket användes i de äldsta böckerna som trycktes på samiska i Sverige med början under 1600-talet. Ubmeje delar namnet med älven, det är ljudbeskrivande, kommer av älvens forsar och betyder ungefär ”den brusande” eller ”den dånande”. Mycket talar för att stadens namn har ett samiskt ursprung.

Att lyfta och synliggöra namnet Ubmeje ger majoritetsbefolkningen en signal att den samiska kulturen är en naturlig del av Ubmeje. Det är också ett led i att höja statusen för de samiska språken och bidrar till att revitalisera dem. Här kan du se en film om namnet som togs fram till samiska nationaldagen 6 februari 2021.

– Filmen fyller en viktig funktion för oss alla som en påminnelse om att vi lever i Saepmie (sydsamiska) och att Ubmeje är en del av det. Det samiska är en del av vår lokala historia, men också i allra högsta grad något verkligt, modernt och levande i dag, här och nu, säger David Kroik, språkrör för Delegationen för samiska frågor i Ubmeje.

Ubmeje är Umeå och Umeå är Ubmeje.

Film på umesamiska och svenska (svensk text):

"Ubmeje" skrivet i snö
Sidan publicerades www.umea.se/ubmeje