Den gamla cykelbron i Umeå lyser upp i regnbågens färger, miljön runt omkring är mörk.

Under Höstljus, som pågår mellan 28 oktober och 20 november, lyser delar av centrala Umeå upp lite mer än vanligt. På bilden syns Gamla bron mellan Teg och centrum.

Frågor och svar om el och energi

I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör vi i kommunen också, men det är inget som vi plötsligt har börjat göra. Arbete för att energieffektivisera har pågått i många år.

Umeå var till exempel första kommunen i Sverige att få ett certifierat energiledningssystem (2007). Mätningar och uppföljningar visar att det långsiktiga arbetet ger resultat och vi fortsätter att effektivisera och spara in där det går. I samband debatten om elpriser och energibrist besvarar vi några av de vanligaste frågorna:

Sidan publicerades