Kommunen svarar

Här bemöter kommunen insändare, debatt, frågor och inlägg som kommer till oss på andra sätt, till exempel via medier, sociala medier eller andra kanaler. Här ger vi kommunens bild i en fråga, förklarar, förtydligar och erbjuder rättvisande fakta om det förekommer missuppfattningar.

  • Välkommen till Umeå, oavsett vem du är

    I Umeå står vi upp för demokrati och människors lika värde. En viktig del i det är yttrandefriheten. Den är en demokratisk rättighet och en frihet som känneteck...
  • Frågor och svar om elsparkcyklar

    Ett företag som hyr ut elsparkcyklar har etablerat sig i Umeå. Vi får många frågor om det och svarar därför på de vanligaste frågorna här. Chefer och sakkunniga...
  • Samverkan i satsningar på barn och unga

    Förstärkt samverkan i satsningar på barn och unga bidrar till att Umeå kan fortsätta växa tryggt och säkert. Sex miljoner är nu fördelade från kommun­styrelsens...

Kontakt

För kontakt i sak, kontakta respektive verksamhet.

I övrigt, kontakta: kommunikation@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/kommunensvarar