Frågor och svar om energi

I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör vi i kommunen också, men det är inget som vi plötsligt har börjat göra. Arbete för att energieffektivisera har pågått i många år.

Umeå var till exempel första kommunen i Sverige att få ett certifierat energiledningssystem (2007). Mätningar och uppföljningar visar att det långsiktiga arbetet ger resultat och vi fortsätter att effektivisera och spara in där det går. I samband debatten om elpriser och energibrist får du svar på de vanligaste frågorna om energi:

Vi har under många år jobbat med att kartlägga användningen av energi och med att energieffektivisera kommunens byggnader, till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden och kultur- och fritidslokaler. Det gäller allt från smartare materialval till bättre uppvärmning och belysning. Vi har under åren bland annat isolerat, satt in nya fönster och bytt uppvärmningssystem i våra fastigheter. Just nu byter vi ut kvicksilverlampor till LED-lampor inomhus, till exempel i skolor och idrottshallar. Det halverar energiförbrukningen. Vi mäter resultatet av allt vi gör och vi kan se att arbetet ger förbättringar och att energianvändningen har minskat en hel del de senaste åren.

Vi jobbar även med att minska energiförbrukningen när det gäller gatubelysningen och byter till exempel ut cirka 1 000 armaturer per år. Just nu pågår också ett testprojekt med närvarostyrd belysning på en sträcka av en gång- och cykelväg på Mariehem. Det innebär att belysningen dimmras ned när ingen rör sig där.

Vi strävar efter att de lokaler som vi bygger ska vara försedda med solceller där det är rimligt. Vi utreder även möjligheten att installera solceller i befintliga byggnader och i dag finns solceller installerade på stadshuset, Umeå Energi arena, Nolia, Tegs centralskola, Sörfors skola, Bullmarks skola och Böle förskola.

Belysning skapar trygghet och säkerhet och lyser därför även nattetid. Kommunen genomför just nu ett testprojekt med närvarostyrd belysning på en sträcka av en gång- och cykelväg på Mariehem. Det innebär att belysningen dimmras ned när ingen rör sig där.

Ibland blir det problem med gatubelysningen. Om det blir fel på en styrcentral blir effekten att belysningen lyser hela tiden istället för att vara släckt. Det har nyligen varit problem med belysningen på Mariehem och Umedalen.

Korridorerna i stadshuset släcks klockan 18.00 på vardagar och är släckt under helgen. Många kontor har belysning som släcks när ingen är där. Belysningen utanför stadshuset är tänd under kvällar och nätter för att skapa trygghet och eftersom många går eller cyklar utanför stadshuset.

Ja, belysning är viktig för trivsel och trygghet. Flera av installationerna under Höstljus bygger på färgfilter på befintliga armaturer och i stort sett all belysning utgörs av energisnåla LED-lampor. Även julbelysningen är modern och har låg elförbrukning. Ett räkneexempel visar att den totala effekten för julbelysningen blir cirka 3,15 kilowatt. Utslaget på hela december blir det cirka 2 200 kilowattimmar, motsvarande cirka 3 300 kronor vid ett elpris på 1,5 kronor per kWh.

Dela gärna med dig av synpunkter och förslag eller gör en felanmälan.

Dialog och synpunkter

Sidan publicerades