Arkiv

 • Frågor och svar om Rally Sweden i Umeå

  Rally Sweden (Svenska rallyt) är ett av de största sportarrangemang som årligen genomförs i Sverige och det väcker förstås en del frågor. Här är svar på några a...
 • Värna den öppna, konstruktiva debatten

  I Umeå har vi alltid diskuterat, vänt och vridit på argumenten, som en viktig del i den demokratiska processen. Sverige har precis firat 100 år av demokrati och...
 • Varför publikt fyrverkeri på nyårsafton?

  På nyårsafton 31 december blir det ett traditionellt fyrverkeri vid tolvslaget som skjuts upp från norra Ön och ska ses på avstånd. Det avslutar också Umeås 400...
 • Vad gäller för arvoden till förtroendevalda?

  Arvoden för förtroendevalda under mandatperioden 2023–2026 har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige. Vad grundar sig ersättningen på och hur stor är de...
 • Frågor och svar om el och energi

  I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör vi i kommunen också, men det är inget som vi plötsligt har börjat göra. Arbete för a...
 • Välkommen till Umeå, oavsett vem du är

  I Umeå står vi upp för demokrati och människors lika värde. En viktig del i det är yttrandefriheten. Den är en demokratisk rättighet och en frihet som känneteck...
 • Frågor och svar om elsparkcyklar

  Ett företag som hyr ut elsparkcyklar har etablerat sig i Umeå. Vi får många frågor om det och svarar därför på de vanligaste frågorna här. Chefer och sakkunniga...