Arkiv

 • Lokaler för skytte- och bouleallianserna

  Umeå kommun arbetar fortfarande för en lösning på skytte- och boulealliansernas lokalproblem. Verksamheternas behov ställer specifika krav på tilltänkt lokal so...
 • Frågor och svar om Rally Sweden i Umeå

  Rally Sweden (Svenska rallyt) är ett av de största sportarrangemang som årligen genomförs i Sverige och det väcker förstås en del frågor. Här är svar på några a...
 • Varför publikt fyrverkeri på nyårsafton?

  På nyårsafton 31 december blir det ett traditionellt fyrverkeri vid tolvslaget som skjuts upp från norra Ön och ska ses på avstånd. Här kan du läsa vad som ligg...
 • Snöröjning väcker uppmärksamhet

  Snöröjning väcker alltid uppmärksamhet och kommunen får som vanligt både kritik och beröm för insatserna när det snöar mycket. Här är ett allmänt svar på kommen...
 • Frågor och svar om boendestöd

  Individ- och familjenämnden har beslutat att införa insatsen boendestöd inom socialtjänsten. Ett stegvist införande av boendestöd kommer att ske under 2024. Näm...
 • Fritids vid planeringsdagar för personal

  Västerbottens Folkblad skriver 16 juni om information på Umeå kommuns hemsida som avser omsorg av elever på fritidshem vid personalens planeringsdagar. Utbildni...
 • Frågor och svar om Nygatan

  Som en del av investeringsprogrammet bygger vi om Nygatan i centrala Umeå. Vi får en hel del frågor om ombyggnationen och svarar på dessa här.
 • Varför ordnas inte en tidig majbrasa?

  Vi får frågan på insändarplats och i sociala medier varför kommunen inte ordnar en tidig majbrasa som också passar för mindre barn. Här svarar vi på den.