Fritidshem på lågstadiet.

Fritids vid planeringsdagar för personal

Västerbottens Folkblad skriver 16 juni om information på Umeå kommuns hemsida som avser omsorg av elever på fritidshem vid personalens planeringsdagar. Utbildningsförvaltningen kan vid kontroll av innehållet på hemsidan konstatera att den information som hänvisas till är felaktig. Denna information är nu ändrad. Vi beklagar att felaktig information publicerats och om detta orsakat problem för vårdnadshavare.

Umeå kommun är angelägen att erbjuda en hög kvalitet på utbildning i fritidshem. Umeå kommun har också en hög andel elever som går i fritidshem jämfört med jämförbara kommuner och dessutom en mycket hög nöjdhet hos elever. För att fortsätta hålla en hög kvalitet i fritidshemmens verksamhet är personalens gemensamma planeringsdagar mycket viktiga.

Vi är tacksamma att föräldrar antingen själva eller med hjälp av släktingar kan lösa omsorg om barnen under dessa sammanlagt tre dagar per år. Vi är dock medvetna att detta inte alltid går att lösa då alla föräldrar inte har den möjligheten. Fritidshemmen kommer i dessa fall erbjuda barn en omsorg i samverkan med annat fritidshem eller förskola. Korrekt information är publicerad på kommunens hemsida.

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör

Sidan publicerades