Skytte- och boulealliansernas lokalavtal löper ut sista juli.

Lokaler för skytte- och bouleallianserna

Umeå kommun arbetar fortfarande för en lösning på skytte- och boulealliansernas lokalproblem. Verksamheternas behov ställer specifika krav på tilltänkt lokal som kräver kostsamma ombyggnationer. En möjlig lösning till luftskytteverksamheten i kommunens idrottshallar bearbetas fortfarande.

– I dagsläget är det svårt att hitta en lämplig lokal som både fyller verksamheternas behov men som också följer Umeå kommuns långsiktiga fastighetspolicy, det vill säga att vi har full rådighet över våra egna lokaler vi bedriver verksamhet i, säger Stefan Hildingsson, fritidsdirektör.

Skytte- och bouleallianserna hade gärna sett att kontraktet för nuvarande lokal som ägs av Fortifikationsverket, hade gått att förlänga men det har tyvärr inte varit möjligt. Umeå kommun har sedan beslutet fattades, tillsammans med allianserna, försökt hitta en ny lämplig lokal som motsvarar verksamheternas behov.

Frågor och svar

De senaste veckorna har vi fått flera frågor om skytte- och boulealliansernas lokalproblem. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om detta.

Fortifikationsverket som är ägare av lokalen sa i början av 2022 upp hyreskontraktet som sträcker sig till sista juli i år.

Sedan beslutet fattades av Fortifikationsverket har kommunen haft kontinuerliga dialogmöten med både skytte- och bouleallianserna och undersökt möjliga ersättningslokaler som uppfyller verksamheternas behov.

Delar av verksamheterna, som krutskytte, kräver åtgärder som innebär kostsamma ombyggnationer inom de lokaler man tittat på, där till exempel krav på säkerhet och ventilation är omfattande. Det förändrade säkerhetsläget har dessutom gjort det viktigare för landets kommuner att ha rådighet över sina egna lokaler och därför, i enlighet med Umeå kommuns nya fastighetspolicy vill vi minimera externa förhyrningar på lång sikt och i stället äga de lokaler vi har verksamhet i.

I dagsläget finns det ingen lämplig lokal som står i Umeå kommuns ägo och för att investera i en ny anläggning krävs ett politiskt beslut.

Ja, verksamheten för luftskytte har fått en lösning och kommer fortsättningsvis kunna bedriva sin verksamhet på Umeå Energi Arena Vatten. Flytten påbörjas under våren.

Nej, i dagsläget har kommunen ingen lösning för krutskytteverksamhet inomhus innan avtalet löper ut 31 juli, däremot finns det fortsatt möjlighet att bedriva verksamhet för krutskytte utomhus under delar av året. Kommunen kommer fortsätta arbeta med frågan och föra dialog med skyttealliansen för en lösning.

Sidan publicerades