Nu tar vi Umeå till Almedalen

Under Almedalsveckan samlas en stor bredd av aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor tillsammans med politiska företrädare. Det är en viktig arena även för Umeå och Västerbotten.

I år är vi representerade med ett antal förtroendevalda och tjänstepersoner från Umeå kommun, Umeå Energi, INAB och Vakin. Syftet är att skapa synlighet för frågor som är viktiga för vår region samtidigt som vi tillsammans kliver fram för att stärka vår position.

Under några aktiva dagar har vi ett stort antal åtaganden där vi tillsammans jobbar för att bidra till våra långsiktiga mål. Deltagande sker i samverkan med en rad aktörer – däribland Region Västerbotten.

– Vi jobbar aktivt tillsammans för att stärka vår position nationellt och det görs genom att ta plats i strategiskt viktiga frågor. Almedalen är en av flera viktiga arenor för oss och ett bra tillfälle att kliva fram för Umeå och Västerbotten, säger Thomas Hansen, kommunikationsdirektör, Umeå kommun.

Här deltar vi (uppdateras återkommande)

Tisdag 25 juni

Påbyggnader i trä kan minska klimatpåverkan upp till 40 procent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
09.0009.45, S:t Hansgatan 21
Framtidens samhällsbyggande kommer i allt högre grad handla om omvandlingar, tillbyggnader och påbyggnader. Traditionell nybyggnation kommer att minska. Påbyggnader i trä är ett konkret sätt att bidra till ett klimatneutralt Europa 2050. Med påbyggnader i trä kan vi göra klimatnytta här och nu!
Vår deltagare: Janet Ågren
Arrangör: Svenskt trä/Skogsindustrierna

Med lokal demokrati som motståndskraft Länk till annan webbplats.
10.00–10.45, Carmérgatan 5, Almedalsbiblioteket
Viljan hos svenska kommuner och regioner att stärka och bygga upp det ukrainska lokalsamhället är stor. Det finns även en önskan att lära från dem. Hur ser utmaningarna ut i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider?
Vår deltagare: Janet Ågren
Arrangör: ICLD

Norra Sverige måste komma igång med bostadsbyggandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
14.00–15.15, Novgorodgränd 1
Norra Sverige behöver befolkningsförsörjas med 100 000–140 000 nya invånare för att klara den samhällsomvandling vi står inför genom nya gröna industrietableringar. Därför behöver vi bygga bostäder. Vad kan staten göra och vad har vi egen rådighet över.
Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson deltar.
Arrangör: N6/Region Västernorrland

Säg ja för tusan! Så mobiliserar vi hela Sverige för den gröna utvecklingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
16.00–17.15, S:ta Katarinagatan 6, "Arena energi (Klosterlängan)"
Hur kan vi, tillsammans med myndigheter, politiker och andra, se till att det blir en positiv transition för de som bor och verkar i våra kommuner och regioner?
Vår deltagare: Jan Ridfeldt, VD Umeå energi
Arrangör: Regional Energi, Arena energi

Årets Superkommun
18.00–19.00, Strandvägen 4.2
Umeå är återigen nominerad till Superkommun. Det återstår att se om vi kan försvara titeln från 2023 eller om vi tar en annan placering.
Arrangör: Dagens samhälle

Onsdag 26 juni

Fredsfrukost i omställningens tid
07.45–08.30, Södra Murgatan 19
Ingen tjänar på polarisering och en debatt som ställer regioner mot varandra, där den största förloraren är samhälls­omställningen. Hela landet kommer att behövas när omställningen når sin kritiska punkt och projekten ska realiseras. Så vilket budskap skulle en fredsduva till södra Sverige kunna ha i näbben?
Vår deltagare: Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi
Arrangör: Jämtkraft

Har vi råd med färre kommunikatörer? Länk till annan webbplats.
10.00–10.45, Mellangatan 45
Debatten om antalet kommunikatörer är både högljudd och högaktuell med regeringens ambition att effektivisera offentlig sektor. Finns det för många kommunikatörer? Vad får professionell kommunikation kosta – och vad kostar det samhället att inte kommunicera?
Vår deltagare: Thomas Hansen
Arrangör: Sveriges kommunikatörer

800 000 över 80 år – var ska Sveriges allt fler äldre bo? Länk till annan webbplats.
11.45–12.30, Björngränd 15
Sveriges befolkning blir allt socialare och aktivare – men även fler. Till år 2070 väntas en tiondel av befolkningen, närmare 1,3 miljoner människor, att vara över 80 år. Efterfrågan på särskilt boende för äldre fortsätter att öka och vi ställer oss frågan var vi kommer att kunna bo på ålderns höst.
Vår deltagare: Janet Ågren
Arrangör: Hemsö Fastighets AB

Sänkta trösklar till ägt boende – en fråga om rättvisa Länk till annan webbplats.
13.00–13.20, Strandgatan 9 (Supper)
Hållbar samhällsbyggnad kräver att de som får samhället att fungera har råd med en egen bostad. Det är ingen nyhet att exempelvis lärare, poliser och brandmän har svårt att efterfråga nybyggda bostadsrätter på många håll i landet. Trots det verkar lösningen på problemet fortfarande avlägsen.
Vår deltagare: Hans Lindberg
Arrangör: Business Arena

Är omställningen i norra Sverige ett hot för södra Sverige? Länk till annan webbplats.
13.00–15.00, Novgorodgränd 1
Omställningen som sker i norra Sverige börjar på vissa håll upplevas som ett hot mot exempelvis infrastruktur­investeringar och energiförsörjning i andra delar av landet. Varför ska det vara så? Den gröna industriomställningen som pågår med full kraft i norr skapar resurser för hela landet, eller?
Vår deltagare: Janet Ågren
Arrangör: North Sweden Stockholm Office/Norra Sverige

Hur kommunikation bekräftar utanförskap – och vad vi kan göra åt det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
14.00–14.45, Syskongatan 4, S:t Lars, kyrkoruin
En stor del av svenskar med utländsk bakgrund känner sig inte inkluderade i kommunikation, varken från offentliga eller privata avsändare. Att stora grupper på det viset hamnar utanför är ett stort problem, både ur ett konsument- och demokratiperspektiv.
Vår deltagare: Thomas Hansen
Arrangör: Gullers grupp

Hur ska kommunerna säkra bostadsförsörjningen? Länk till annan webbplats.
15.00–15.20, Strandgatan 9 (Supper)
På många håll i landet behövs fler bostäder. Tuffare ekonomiska villkor har fått nybyggnadstakten att stanna av. Hur tänker kommunerna lösa situationen?
Vår deltagare: Hans Lindberg
Arrangör: Business Arena

Industriell symbios – smarta processer och digitala verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
15.00–15.45, Specksrum 5
Idag pratas det mycket om cirkulär ekonomi och industriell symbios. Vad krävs för att gå från diskussion till implementerade resursutbyten? Kan digitala verktyg för kartläggning av avfall vara en dellösning? Vilket stöd behöver företagen för att restflöden verkligen ska gå från avfall till resurs?
Vår deltagare: Karin Måwe
Arrangör: Sweco

Är en gemensam nordisk byggmarknad möjlig? Länk till annan webbplats.
15.15–17.00, Novgorodgränd 1
Brist på bostäder och kompetens, tillväxthinder, höga byggkostnader, räntor och stigande råvarupriser har skapat en kris i byggbranschen. Kan en gemensam nordisk byggmarknad bidra till att lösa kriserna inom byggsektorn och samtidigt bidra till ökad handel och tillväxt?
Vår deltagare: Janet Ågren
Arrangör: Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén, Träbyggnadskansliet

Hur löser vi svårigheter med gemensamma nordiska byggregler? Länk till annan webbplats.
16.20–16.55, Novgorodgränd 1
Fördelarna med gemensam nordisk byggmarknad är många, marknaden för mindre och medelstora företag blir större och förhoppningsvis kan byggkostnaderna minskas. Det går ändå så långsamt. Vilka strategier kan påskynda arbetet. Vilka politiska beslut krävs?
Vår deltagare: Janet Ågren
Arrangör: Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén, Träbyggnadskansliet

Torsdag 27 juni

Hur höjer vi tempot för att genomföra den samhällsomställning som nu pågår i norra Sverige? Länk till annan webbplats.
10.00– 2.00, Novgorodgränd 1
Den omställning som pågår i norra Sverige skapar tillväxt i hela Sverige. Tyvärr möter inte staten upp i nog snabb takt vad gäller byggande av infrastruktur, behovet av el och elnät, arbetskraftsutbildning, underlätta bostadsbyggande i tillväxtkommunerna. Varför är det så svårt att fatta beslut?
Våra deltagare: Hans Lindberg och Elin Pietroni, Umeå Energi
Arrangör: Region Västerbotten

Samhällsomvandlingen i norr – kommer den verkligen att bli verklighet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
12.00–13.00, Adelsgatan 25, "Svefas Gård & Fastighetshubben"
Är samhällsomvandlingen i norr och de visioner och investeringsbelopp som det talas realistiska? Vad krävs för att alla investeringarna verkligen ska realiseras? Vem kommer att gå först? Vilka roller spelar kommunerna för att visionerna ska bli verklighet.
Vår deltagare: Hans Lindberg
Arrangör: Svefa

Vem bygger samhället i nyindustrialiseringen? Länk till annan webbplats.
15.00–16.00, Nygatan 1
Etableringar är en del av samhället och när de ställer om så påverkar det omgivande samhälle. Stora etableringar för med sig ett flertal frågor som kräver förändring eller utökning av lokalsamhället.
Vår deltagare: Karin Måwe
Arrangör: Business Region Örebro

Sidan publicerades