Stäng

Kvalitetsarbete utbildning

Umeå kommun genomför årligen undersökningar med vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg samt grundsärskolan. Undersökningar sker också årligen med elever i skolan. Resultaten är viktiga för att utveckla och förbättra verksamheten.

Aktuella undersökningar läsåret 2021–2022

  • Elevenkät grundskola F–6 hösten 2021
  • Förskolenkät våren 2022
  • Vårdnadshavare och elever grundsärskola F–9 våren 2022
  • Elevenkät grundskolan årskurs 7–9 våren 2022
  • Elevenkät gymnasieskolan våren 2022

Dina svar är viktiga för oss!

Vi använder svaren i vårt arbete att förbättra våra verksamheter. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram och svaren kan inte knytas till enskilda personer. Analys av resultaten för varje enhet delges berörda vårdnadshavare och elever på den enhet barnet går. Ta kontakt med enheten för mer information.

Sidan publicerades