Akut hjälp, krishantering

Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare. I övriga fall, kontakta

Viktiga telefonnummer

Skriv ner, förvara hemma och i plånboken:

112 – SOS alarm, nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 – SOS alarm, få och lämna information vid olyckor och kriser

114 14 – Polis, vid händelse som inte är akut

1177 – Sjukvård, rådgivning

Trygghetsplatser

Om du som vårdar en anhörig eller närstående får akut behov av avlösning kan du få hjälp på en av kommunens trygghetsplatser.

Sidan publicerades