Sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess

Du skyddas av offentlighets- och sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Behandling av personuppgifter

Socialtjänsten använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser, inkomstuppgifter samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa.

Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs mer om behandling av personuppgifter inom stöd och omsorg

Läs mer om behandling av personuppgifter inom äldreomsorg

Sidan publicerades