Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Anhörigstöd, avlösning

Att hjälpa en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, funktionshindrad eller har psykisk ohälsa kan på många sätt vara givande och meningsfullt, men kan ibland också innebära påfrestningar. Umeå kommun kan ge dig som anhörig olika former av stöd utifrån din och din närståendes situation.

Anhörigkonsulenterna ger dig stöd

Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta anhörigkonsulenterna. De kan ge stöd, råd och information. Det kan ske genom telefonsamtal, besök hos anhörigkonsulent eller hembesök. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Anhörigkonsulenterna finns för anhöriga vars närstående är bosatt i eget boende i kommunen. Eget boende brukar ofta benämns ordinärt boende till skillnad från särskilt boende.

Samtalsgrupper och utbildning

Anhörigkonsulenterna ordnar aktiviteter som riktar sig till dig som anhörig. Du kan till exempel delta i samtalgrupp eller få utbildning i bland annat förflyttningsteknik.

Varje år i oktober uppmärksammas nationella anhörigdagen i samverkan med kommunens anhörigråd.

Anhörig och närstående

I kommunen använder vi begreppet anhörig för den som som hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörig kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän eller någon annan som har en nära relation till den som behöver hjälp. Den som behöver hjälp benämns närstående.

Nationell utveckling av anhörigstöd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk- och beroendeproblematik.

Barnkraft -stöd till barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruklänk till annan webbplats

Tonårskraft -stöd till barn 13-15 år i familjer med psykisk ohälsa eller missbruklänk till annan webbplats

Ingången -alkohol- och drogmottagning för ungdomarlänk till annan webbplats

Ungdomshälsanlänk till annan webbplats (umo.se)

Sidan publicerades