Föreningar som erbjuder stöd till anhöriga

Sidan publicerades

Afasiföreningen i Umeå
www.afasi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alzheimer Sverige
www.alzheimersverige.se/kontakt Länk till annan webbplats.

Attention
www.attention-umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism- & Aspergerföreningen
www.autism.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensföreningen Umeå
www.demensforbundet.se/foreningar/umea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefonrådgivning Demensförbundet 0485-375 75

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se Länk till annan webbplats.

Frivilligcentralen
Frivilligcentralen

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
www.fmn-umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FUB Umeå
www.fub.se/lokalt/fub-umea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsrätt Umeå
www.umea.hso.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västerbotten
www.hjarnkraft.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IFS Umeå Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser
www.ifsumea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärngården
www.karngarden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MIND för psykisk hälsa
www.mind.se/hitta-hjalp/stodverksamheter/foraldralinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Neuro Umebygden
www.neuro.se/umebygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OCD föreningen i Umeå
www.umea.hso.se/Om-oss/Medlemsforeningar/OCD-Foreningen-Ananke-i-Umea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkinsonföreningen i Umeå
www.parkinsonforbundet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RSMH Umeå
www.rsmh-umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset i Umeå
www.umeakretsarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
www.spes.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelberoende och anhöriga
www.spelberoendegruppen.com/umea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strokeföreningen Umeå med omnejd
www.strokevasterbotten.se/336474543 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.  Riksförbundet verkar för att stötta anhöriga som på olika sätt är med i vården av en närstående.

Anhörigas Riksförbund har en nationell stödtelefon, Anhöriglinjen, som bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

0200-239 500
www.anhorigasriksforbund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades