Föreningar som erbjuder stöd till anhöriga

Sidan publicerades

Afasiföreningen i Umeå
www.afasi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alzheimer Sverige
www.alzheimersverige.se/kontaktlänk till annan webbplats

Attention
www.attention-umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autism- & Aspergerföreningen
www.autism.se/vasterbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demensföreningen Umeå
www.demensforbundet.se/foreningar/umealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefonrådgivning Demensförbundet 0485-375 75

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.selänk till annan webbplats

Frivilligcentralen
Frivilligcentralen

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
www.fmn-umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FUB Umeå
www.fub.se/lokalt/fub-umealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Funktionsrätt Umeå
www.umea.hso.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västerbotten
www.hjarnkraft.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IFS Umeå Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser
www.ifsumea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kärngården
www.karngarden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MIND för psykisk hälsa
www.mind.se/hitta-hjalp/stodverksamheter/foraldralinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Neuro Umebygden
www.neuro.se/umebygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OCD föreningen i Umeå
www.umea.hso.se/Om-oss/Medlemsforeningar/OCD-Foreningen-Ananke-i-Umealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkinsonföreningen i Umeå
www.parkinsonforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RSMH Umeå
www.rsmh-umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset i Umeå
www.umeakretsarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
www.spes.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spelberoende och anhöriga
www.spelberoendegruppen.com/umealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strokeföreningen Umeå med omnejd
www.strokevasterbotten.se/336474543länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.  Riksförbundet verkar för att stötta anhöriga som på olika sätt är med i vården av en närstående.

Anhörigas Riksförbund har en nationell stödtelefon, Anhöriglinjen, som bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

0200-239 500
www.anhorigasriksforbund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades