Arvoderad anhörigvård

Arvoderad anhörigvård är behovsprövat. Det innebär att din närstående som är i behov av hjälp ansöker om hemtjänst och framför önskemål om att hemtjänst, hjälp i hemmet, ska utföras genom anhörigvård.

För att hjälp i hemmet ska utföras som anhörigvård ska hjälp och stöd vara av personlig karaktär, det vill säga hjälp med exempelvis hygien samt på- och avklädning.

Du som utför hemtjänstinsatsen kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän till den som behöver vård.

Ansökan

Din närstående ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen.

Om ansökan blir beviljad förmedlar biståndshandläggaren till en anhörigkonsulent som ansvarar för bedömning av föreslagen anhörigvårdare.

Utifrån behovet av hjälp hos din närstående gör biståndshandläggaren en uträkning av vilken tid hjälpen tar att utföra, utifrån det avgörs nivån på arvodet.

Din närstående betalar enligt fastställd avgift för hemtjänst.

Basutbildning

Alla arvoderade anhörigvårdare får en obligatorisk utbildning som omfattar tre tillfällen och syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg i rollen som anhörigvårdare.

Anhörigkonsulenter

Alla arvoderade anhörigvårdare har regelbunden kontakt med en anhörigkonsulent för vägledning, stöd och information. Anhörigkonsulenterna ansvarar även för den närståendes genomförandeplan.

Sidan publicerades www.umea.se/anhorigvard