Medboende

Sammanboende och makar som bor tillsammans har möjlighet att fortsätta bo tillsammans (parbogaranti) även om den ena har behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Biståndsberättigad är den person som beviljats särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.

Medboende är en partner som flyttar in hos en biståndsberättigad person till ett särskilt boende, utan att själv ha behov och beslut om särskilt boende. Aktuellt beslut om medboende ställs till den biståndsberättigade.

Parboende är partners som sammanbor i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.

Medboendekontrakt skrivs

Ni båda måste vara överens om att ni vill fortsätta bo tillsammans och vara införstådda med vad medboende innebär. Då det är din partner som beviljats plats på boendet är det rutin att du som medboende skriver under ett avstående från besittningsskyddet vid inflytt.

Avstått besittningsskydd betyder att du inte har rätt att bo kvar om din partner inte längre bor kvar på boendet och du själv inte har ett beslut om plats på särskilt boende. När avståendet av besittningsskyddet är undertecknat kan du flytta in.

Säkerställ att du har en bostad

Innan du flyttar in som medboende är det viktigt att du vet var du ska bo om din partner inte längre bor kvar på boendet. Det är starkt rekommenderat att du behåller din ordinarie bostad. Om du inte behåller din ordinarie bostad förväntas att du anmäler dig till bostadskö eller har en plan för boende på annat sätt.

Avgifter för medboende

Du som flyttar in som medboende betalar för viss service, till exempel mat (5 156kr/månad), tvätt (644kr/månad) och eventuella egna hem­tjänst­insatser.

Läs mer om avgifter för hemtjänst

Städ ingår och du har också möjlighet att ta del av kostnadsfria allmänna aktiviteter.

Boendets hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte för dig som medboende. Vid behov av sjukvård, kontakta din hälsocentral. Du behöver också ordna en säng åt dig själv då det inte ingår i boendet.

Lägenheten sägs upp då vårdbehovet upphör

Lägenheterna på ett vård- och omsorgsboende behövs för att kunna hjälpa de personer som har ett stort vårdbehov. Då din partner inte längre bor kvar på boendet och du själv inte har ett beslut om plats på särskilt boende har du därmed inte längre rätt att bo kvar. Medboendekontraktet är alltså tidsbegränsat och parbogarantin slutar att gälla när vård­behovet upphör. Hyresavtalet sägs då upp med tre månaders uppsägningstid vilket innebär att den medboende måste flytta till en annan bostad.

Sidan publicerades www.umea.se/medboende