Korttidsboende

Om du under en kortare period behöver omsorg som inte kan tillgodoses hemma kan korttidsboende vara ett bra alternativ. Det kan exempelvis vara om du behöver rehabilitering efter ett sjukhusbesök och det inte kan utföras i hemmet, om en anhörig skulle behöva avlastning eller om du har stora omvårdnadsbehov. Syftet med korttidsboende är att hjälpa dig stärka dina förutsättningar att klara vardagen hemma. Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge som möjligt med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

När du beviljats plats på korttidsboende

När det finns en plats ledig kontaktas du av korttidskoordinatorn. Beslutet gäller inom Umeå kommun, vilket innebär att du kommer att erbjudas placering på något av Umeå kommuns korttidsenheter.

Under vistelsen

Under korttidsvistelsen arbetar man med att stärka eller bevara den egna förmågan att klara vardagen. Det gör att dina förutsättningar att bo kvar hemma ökar. Korttidsboendet erbjuder även vård för gäster med stora omvårdnadsbehov. Under vistelsen finns omsorgspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Även arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns att tillgå.

Om du under vistelsen blir inlagd på sjukhus går din plats till en annan person.

På korttidsenheten

Alla rum är möblerade, TV finns på rummet men också i det gemensamma allrummet. Det finns tillgång till internet genom wifi.

Trygghetslarm

Varje rum är utrustat med trygghetslarm så att du kan kalla på personal dygnet runt. Du får vid ankomst en larmknapp att bära runt handled eller som halsband. Glöm inte att återlämna larmknappen vid avresa.

Rehabilitering

Vardagsrehabilitering sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna. Syftet med vardagsrehabilitering är att kunna klara vardagens aktiviteter.

Följe vid vistelse utanför korttidsenheten

Vi önskar att dina närstående följer med dig vid besök utanför korttidsenheten, till exempel vid besök hos läkare, tandläkare, fotvård, frisör eller vid inköp av olika slag.

Besök

Närstående är välkomna på besök. Besökstider kan variera, så fråga avdelningens personal vilka besökstider som gäller. Dina närstående får också gärna delta i aktiviteter som ordnas.

Korttidsboende/avlösning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet. Biståndshandläggaren utreder behovet av stöd och tar sedan ett beslut. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Hur lång korttids­vistelse som beviljas beror på personens omsorgsbehov. Det kan vara några timmar eller flera dagar.

Att ansöka om stöd och omsorg Länk till annan webbplats.

Korttidsboende kostar 236 kronor per dygn. I detta ingår omvårdnad, kost och logi.

Platser för korttidsboende finns på följande platser:

Packlista

 1. Hygienartiklar. Exempelvis tvål, duschkräm, hudlotion, schampo, tandborste och tandkräm, deodorant, kam/borste och rakapparat.
 2. Kläder, ombyte för minst 2 gånger per vecka samt underkläder för byte varje dag. Nattkläder, morgonrock. Keps eller hatt som solskydd på sommaren. Tvätt av kläder ingår inte, endast undantagsvis.
 3. Skor: inneskor och uteskor.
 4. Id-kort, färdtjänstkort samt pengar till eventuella läkemedel, sjukresor samt taxi eller färdtjänst vid hemresa.
 5. Mediciner i originalförpackning eller apodos. Originalförpackningar av ögondroppar, salvor, mjukgörande hudlotion med mera.
 6. Aktuell medicinlista (för att få en aktuell lista kontakta din hälsocentral). Det är viktigt att de mediciner du har med dig räcker hela vistelsen.
 7. Hjälpmedel som du använder och behöver i din vardag. Det kan exempelvis vara rollator, rullstol med sittdyna eller lyftsele.
 8. Eventuella träningsprogram.
 9. Gärna mobiltelefon för att hålla kontakt med närstående.

Boendet ansvarar inte för värdeföremål och kontanter. Märk gärna kläder, glasögon och hjälpmedel med namn.

Mer information

Vill du veta mer om vilket stöd som finns kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet. Vi ger dig information och vägledning om olika stödinsatser.

För mer detaljerad information om hur handläggningen går till: Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd via webben nedan, telefon eller post. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd utan kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för hjälp med ansökan. Du som vet att din ansökan gäller äldreomsorg kan kontakta Utredning äldre. Se kontaktuppgifter nedan.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades