Råd och restriktioner

Du och alla andra är skyldiga enligt smittskyddslagen att följa råd och restriktioner för att skydda dig själv och andra mot smittspridning av coronavirus/covid-19. Smittspridningen i landet fortsätter att vara hög och rådet att hålla avstånd och begränsa umgänge fortsätter att gälla. Ditt val gör skillnad! Åtgärder mot smittspridning kommer att anpassas stegvis utifrån Folkhälsomyndighetens scenarier och regeringens planer.

 • Stanna hemma vid symtom
  Har du symtom på covid-19, stanna hemma och testa dig.
  Vilka är symtomen för covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se
  Vad gör jag om eller någon i hushållet har symtom eller har blivit smittad?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)
 • Umgås bara i en mindre krets
  Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Umgås helst utomhus och håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Är du vaccinerad kan du tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Du kan fortfarande kan bära på smitta, därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.
 • Håll avstånd till andra, undvik platser med trängsel
  Håll alltid avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Res på ett smittsäkert sätt
  Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom för covid-19.
 • Arbeta hemifrån om du kan
  Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när det är möjligt. Om du måste åka till arbetet, anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetet
 • Håll god handhygien
  Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, efter toalettbesök och när du har varit i offentliga miljöer.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
  Följ råd och rekommendationer extra noga när du träffar äldre och personer som tillhör riskgrupp. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former, följ boendets besöksrutiner. Om du har haft covid-19 under våren är det inte säkert att risken är mindre att du smittas eller att du smittar andra.
  Tips för att träffas på ett säkert sättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)
 • Delta i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt
  Du kan idrotta och göra andra saker i grupp på fritiden. Du som är vuxen kan delta i enstaka matcher och tävlingar utomhus. Barn och ungdomar fördda 2002 eller senare kan delta i cuper och läger, både inom- och utomhus.
 • Följ restriktioner på serveringsställen
  Högst fyra personer får sitta vid samma bord. Bordsservering är inte tillåten efter klockan 22.30. Servering av alkohol är inte tillåten 22.00–11.00.

Vaccination

Läs mer om vaccination

Mer information

Pandemilag

En ny tillfällig pandemilag ger regering och myndigheter möjlighet att begränsa verksamheter för att minska smittspridning. Det gäller till exempel allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik/inrikes flygtrafik och användning/upplåtelse av platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Verksamheter som inte följer restriktioner kan dömas till vite. Den tillfälliga pandemilagen gäller till 30 september 2021.

Källkritik är viktigt

 • Agera utifrån korrekt och saklig information.
 • Var källkritisk och sprid inte falsk information.
 • Var uppmärksam på bedragare som försöker lura dig med pandemin som förevändning, till exempel genom att erbjuda test eller vaccin.

Att bedöma informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.msb.se)

Sidan publicerades