Våld och hot

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det. I Umeå kommun kan du kontakta Centrum mot våld för att få stöd och hjälp. Är det akut, ring 112.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

(Per Isdal, definition av våld)

Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. CMV erbjuder också stöd till personer som har erfarenhet av

  • sex mot ersättning
  • att köpa sex
  • att skada sig med sex
  • människohandel för sexuella ändamål
  • sugardejting, eller ha sålt filmer/bilder.

Centrum mot våld drivs i samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten.