Hemsjukvård

Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem.

När du beviljats hemsjukvård kommer kommunens distriktssköterska att kontakta dig för hembesök för att i samråd planera för de insatser som ska ske i ditt hem. Du får då en fast vårdkontakt inom hemsjukvården. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Kontakta din nuvarande läkare eller sjuksköterska och be om en första bedömning.

Vad kostar det?

Om du är inskriven i hemsjukvården kostar det 515 kronor per månad. Avgiften för enstaka hembesök är 300 kronor. Avgiften avser hembesök av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård i hemmet. Det innebär alla hembesök av legitimerad personal, som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, inklusive oplanerade/brådskande hembesök jourtid.

Vart vänder jag mig?

Om du inte redan har hemsjukvård, kontakta din hälsocentral. Du som har hemsjukvård ringer kommunens växel, telefonnummer 090-16 10 00.

Sidan publicerades www.umea.se/hemsjukvard