Sjukvård och tandvård

Ring 112 till SOS Alarm vid livshotande sjukdomar eller skador, olycksfall eller allvarlig akut sjukdom. Du kan kontakta 112 dygnet runt.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Här får du råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska om vad du ska göra och vart du ska vända dig. På 1177.se kan du läsa om sjukdomar, undersökningar och egenvård.

Sjukvård, öppenvård

Om du är i behov av läkare, kontakta i första hand din hälsocentral. Region Västerbotten ansvarar för hälsocentralerna Länk till annan webbplats. som är en del av primärvården.

Om du blir sjuk en vardag kontaktar du din hälsocentral eller privata läkarmottagning. Blir du sjuk en kväll, natt eller helg kan du kontakta jourmottagning via sjukvårdsrådgivningen 1177.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt hjälp när du kommer hem från sjukhuset.

Hemsjukvård

Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvården du får i ditt hem.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringspersonal på kommunens vård- och omsorgsboenden finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

På särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar finns ett hälso- och sjukvårdsteam tillgängligt.

Läs mer om hälso- och sjukvård för personer inom funktionshinderomsorg

Tandvård

Du som behöver tandvård vänder dig till Folktandvården inom Region Västerbotten. Du kan också vända dig till en privat tandläkare.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad eller bor på särskilt boende kan du ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att:

  • Du kan få bli undersökt där du bor.
  • Du kan få viss tandvård till samma kostnad som sjukvård. Regionens högkostnadsskydd gäller.

För mer information, prata med din sjuksköterska inom hemsjukvården eller på ditt särskilda boende.

Behöver du hjälp att komma ihåg din medicin?

Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.

Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivare Länk till annan webbplats.

Mer information

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens hälso- och sjukvård?

Synpunkter och klagomål (umea.se)

Sidan publicerades