Nyhetsarkiv

  • Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

    I decembers nyhetsbrev kan du läsa om grundutbildning för gode män och förvaltare, driftstop i e-godman samt viktiga saker att se över i ditt uppdrag.
  • Så förebygger vi självmord tillsammans

    Det sker mycket gemensamt arbete i Västerbotten för att förhindra självmord. Umeå kommun jobbar aktivt för att stärka psykisk hälsa tillsammans med andra kommun...
  • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

    I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...