Metodpaketet "Okej med dig?"

Metodpaketet till förskolor.

Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Det är inte alltid enkelt att som litet barn veta om kompisen vill leka eller kramas. ”Okej med dig?” är ett metodmaterial som utvecklar samtyckeskulturen bland barn i Umeås kommunala förskolor.

Förskolläraren Ulrika Nordin har deltagit i utformningen av metodmaterialet tillsammans med jämlikhetsexperter inom Make Equal:

– Vi tänker ofta på samtycke i en vuxen kontext kopplat till en sexuell relation. Det här materialet är ett enkelt sätt att utveckla barns handlingskompetens och förmåga att våga fråga om lov. Att träna på att samspela, lyssna in och respektera varandra när man vill leka med någon, när man vill vara någons vän eller när man hamnar i en konflikt. Det handlar om att barn lär sig att tolka och förstå kroppsspråk och icke verbala signaler.

I november deltog 80 pedagoger från förskolan i en föreläsning kring metodmaterialet. Ett 20-tal kommunala förskolor använder redan materialet, ytterligare ett 10-tal förskolor är i startgroparna. Det har bäring på förskolans läroplan, barnkonventionen och förskolans styrande dokument i arbetet med alla människors lika värde, jämställdhet, demokrati och inflytande.

Förskolor ser resultat

Jenny Lindhagen, rektor för förskolorna Fröhuset, Linjalen och Ängsgården har använt materialet i över två år och ser resultat. Det är ett konkret verktyg som stärker samsynen, stöttar barn och vuxna i sin kommunikation, samspel och konflikthantering.

– Att sträva efter en samtyckeskultur handlar om förskolans förebyggande och främjande arbete för social hållbarhet. Samtyckeskulturen skulle kunna förstärkas ytterligare genom att materialet används i skolans tidiga åldrar, säger Jenny Lindhagen.

Umebrå har köpt in och erbjuder metodmaterialet kostnadsfritt till förskolor i kommunen. Umebrå fortsätter följa förskolans arbete och bidrar med kunskap som ett led i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet med barn och unga.

– Vi på Make Equal kände att det saknas någonting för de minsta, vi kan inte bara begära att de måste säga stopp och nej. Det är några av de svåraste orden som finns att säga och uttrycka. Vi måste lära barn att kolla av gränser, kolla av samtycke. Om vi inte lär oss samtycke tidigt, och i alla andra skeden i livet utanför det sexuella, kommer det att vara väldigt svårt för oss att helt plötsligt förstå det när vi hamnar i något som vi uppfattar som en sexuell situation. Ska vi nå hela vägen fram och nå en samtyckeskultur, så måste vi börja med de allra minsta, säger Ida Östensson, ordförande, Make Equal.

Kontakt

Ulrika Granskog
strategisk utvecklare
Umebrå
090-16 17 12
ulrika.granskog@umea.se

Sidan publicerades